Nationaal veiligheidsoverleg wielrennen

Veiligheid

Alle partijen betrokken bij wielerwedstrijden hebben de veiligheid rond en in de koers geëvalueerd op een eerste nationaal veiligheidsoverleg wielerwedstrijden. Ook de gouverneur van Oost-Vlaanderen was aanwezig. Het zeer constructieve overleg leidde tot een aantal concrete afspraken. Zo komen er onder andere sensibiliseringcampagnes voor signaalgevers en weggebruikers.

In februari 2022 gingen Belgian Cycling en de Federale Politie een samenwerking aan op vlak van veiligheid en rekrutering. Het organiseren van een nationaal veiligheidsoverleg wielerwedstrijden maakt deel uit van deze samenwerking. Het overleg vond voor de eerste keer plaats op woensdag 21 december in Brussel. Naast de gouverneur van Oost-Vlaanderen (als vertegenwoordiger van de conferentie van gouverneurs) namen ook de volgende organisaties deel:  Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen, la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles, privé-organisatoren van wielerwedstrijden, rennersploegen, signaalgevers, rennersvakbonden, het Nationaal Crisiscentrum (NCCN), de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en de Federale en Lokale Politie.

Extra ondersteuning voor signaalgevers, sensibilisering weggebruikers

Uit het overleg bleek dat er dringend nood is aan nieuwe signaalgevers en aan meer en betere briefings voor deze groep. Signaalgevers zijn immers van cruciaal belang voor het goede verloop van de koers. In 2023 zal Belgian Cycling samen met de Vlaamse en Waalse vleugels een sensibiliseringscampagne voeren om nieuwe signaalgevers aan te trekken. Een infofiche met standaardinfo voor signaalgevers moet daarbovenop zorgen voor betere en uniforme informatie. En lokale organisatoren zullen ook een informatiepakket krijgen dat ze kunnen meegeven aan hun signaalgevers.

Nog een vaststelling: weggebruikers belanden nog te vaak in de koerskaravaan, omdat ze de ‘rode en groene vlaggen’ niet respecteren. De ‘rode vlag’ is het openingsvoertuig van een wielerwedstrijd en de ‘groene vlag’ is de wagen die het einde van de koerskaravaan aanduidt. Weggebruikers mogen de rijbaan pas opnieuw oprijden als de groene vlag voorbij gereden is. In de loop van 2023 zullen Belgian Cycling, de politie en alle betrokkenen een sensibiliseringscampagne lanceren.

“België is een koersland waar elke koers een feest is. We moeten dat zo houden. Alle mensen die rond de tafel zaten, willen samen en elk op eigen niveau hun verantwoordelijkheid nemen en de veiligheid in en rond de koers verbeteren. Dit was een bijzonder constructief overleg met concrete afspraken. Ik geef een aantal punten graag door aan mijn collega’s-gouverneurs en plaats ze in mijn provincie op de agenda van het verkeersveiligheidsoverleg.”

Carina Van Cauter, gouverneur Oost-Vlaanderen