Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen

Veiligheid Politie

Op vrijdag 25 februari 2022 is er opnieuw de Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen. Op meer dan 115 plaatsen in de provincie voeren 26 lokale politiezones en de federale weg-, spoorwegpolitie op vraag van de gouverneur en de procureur-generaal de hele dag snelheidscontroles uit.

Er worden 200 operationele politiemensen ingezet en ook Oost-Vlaams cartoonist Lectrr draagt zijn steentje bij. Hij maakte speciaal voor deze editie een cartoon.

Waarom?

Te snel rijden blijft, naast afleiding, alcohol en drugs en het niet dragen van een gordel, één van de vier grote killers in het verkeer. Maar hoewel 9 op 10 autobestuurders overtuigd is van het belang van de snelheidslimieten, geeft 1 op 4 aan er niet consequent op te letten (1). Dat blijkt ook uit de cijfers. In 2021 werden er 636.598 snelheidsovertredingen vastgesteld in onze provincie. Dat zijn er 69.953 meer dan in 2020 (2). De automobilist wijzen op de gevaren van overdreven of onaangepaste snelheid blijft dus nodig.

Als je te snel rijdt, zie je minder!

Hoe sneller je rijdt, hoe meer je je enkel kan focussen op wat er recht voor jou gebeurt. Daardoor heb je automatisch minder oog voor wat er links en rechts van je gebeurt, maar op plaatsen met veel verschillende weggebruikers (voetgangers, fietsers, bestelwagens, auto's, …) is dat net heel belangrijk.

De snelheidslimiet is gebaseerd op potentiële gevaren, mogelijke hindernissen en de kans op een ongeval. Wie zich aan de limiet houdt, heeft genoeg tijd om alles te zien én heeft nog de kans om tijdig en veilig te reageren in onvoorziene omstandigheden. Daarom is de snelheidslimiet ook de veiligheidslimiet.

Meer info

Op de website van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) vind je heel wat info over de gevaren en gevolgen van te snel rijden en ander onveilig gedrag in het verkeer.

www.beloofd.be

(1) Bron: Naar aanleiding van de Beloofd-snelheidscampagne in het najaar 2020, liet de VSV in juni 2020 een gedragsbevraging over snelheid uitvoeren bij 735 Vlaamse autobestuurders tussen 18 en 65 jaar.
(2) Bron: Barometer Verkeer Oost-Vlaanderen, december 2021