Afscheid van provinciecommandant Herman Hendrickx

Defensie

Op 21 september 2023 vond de investituur plaats van luitenant-kolonel Stafbrevethouder Geert Loier als militair commandant van de provincie Oost-Vlaanderen. Die officiële aanstelling betekende ook het afscheid van kolonel Herman Hendrickx, die sinds maart 2020 provinciecommandant was.

Ter gelegenheid van de investituur hield de gouverneur een toespraak waarin ze kolonel Herman Hendrickx uitgebreid bedankte voor de samenwerking.

"Bij mijn aantreden als gouverneur in september 2020 leerde ik provinciecommandant kolonel stafbrevethouder Herman Hendrickx en zijn Militair Commando kennen in het heetst van de coronastrijd. Er was geen tijd voor een gedegen introductie, we moesten onmiddellijk aan de slag.

Al snel werd duidelijk: in nood kent men zijn vrienden. En of de kolonel en zijn commando vrienden zijn van deze gouverneur! Met hun logistieke ondersteuning maakten zij tijdens de pandemie een wezenlijk verschil, dankzij hun inzet en expertise in 32 Oost-Vlaamse woonzorgcentra ging het licht er letterlijk en figuurlijk niet uit. De hulplijn van de kolonel was nooit bezet, de wendbaarheid van de leden van het commando niet-aflatend. Mijn dankbaarheid is dan ook nog altijd immens.

Na twee crisisjaren maakte ik kennis met de andere troeven van de kolonel en zijn commando. Vooreerst als een waardevolle partner bij noodplanningsoefeningen en in de provinciale veiligheidscel. Organisatorische ondersteuning, optreden als evaluator, inzet van expertise; op vrijwel elke vraag kwam steevast een positief antwoord. Het Militair Commando – en niet in het minst zijn kolonel - toonde zich steeds aanspreekbaar, behulpzaam en professioneel.

Daarnaast is ook hun inzet voor sociale projecten in de provincie meer dan het vermelden waard. Dankzij de voortreffelijke organisatie van een galaconcert en het sportief evenement ‘De vrijheid in zicht’ krijgen lokale initiatieven als het Streekfonds Oost-Vlaanderen een financieel duwtje in de rug.

Beste kolonel Hendrickx, het was een korte, maar krachtige samenwerking, waarvoor ik u oprecht van harte wil bedanken. Met het hoofd, de handen en het hart, zo zal alvast ik uw inspanningen voor deze provincie blijven herinneren. Behouden vaart voor de toekomst!

Beste kolonel Loier, sta me toe te hopen dat we op dit elan zullen verdergaan. Ik kijk alvast uit naar een geslaagde samenwerking. Alle succes als nieuwe provinciecommandant in Oost-Vlaanderen!"