Overstromingen in november erkend als ramp

Noodplanning

In de Oost-Vlaamse gemeenten Lede, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Wichelen zijn de overstromingen die zich hebben voorgedaan op 14 november en 15 november 2023 erkend als ramp. Burgers en ondernemingen die door de overstroming schade hebben geleden in één van deze gemeenten kunnen een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

In de periode van 5 november tot en met 22 november 2023 hebben overstromingen schade veroorzaakt in het Vlaamse Gewest. Op voorstel van minister-president Jan Jambon heeft de Vlaamse regering de overstromingen die hebben plaatsgevonden in november 2023 erkend als ramp. In de Oost-Vlaamse gemeenten Lede, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Wichelen zijn de overstromingen die zich hebben voorgedaan op 14 november en 15 november 2023 erkend als rampBurgers en ondernemingen die door de overstroming schade hebben geleden in één van deze gemeenten kunnen tot en met 31 juli 2024 een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Hoe een aanvraag tot tegemoetkoming bij het Vlaams Rampenfonds indienen?

Een aanvraag tot tegemoetkoming wordt bij voorkeur ingediend worden via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds, maar ook via post of e-mail. is dit mogelijk. Meer informatie over de aanvraag- en vergoedingsprocedure kan je terugvinden op de website van het Vlaams Rampenfonds.