"Er wordt vaak in cijfers gesproken, maar dit gaat over mensen"

Ons land houdt rekening met 200.000 vluchtelingen uit Oekraïne die in ons land een aanvraag kunnen indienen voor tijdelijke bescherming. In opdracht van de Vlaamse regering gaan de gouverneurs samen met de lokale besturen op zoek naar duurzame huisvesting voor naar verwachting 120.000 ontheemden.

Op dit moment hebben zo'n 350 ontheemden uit Oekraïne via de steden en gemeenten een opvangplaats in Oost-Vlaanderen gekregen, voornamelijk bij particuliere gastgezinnen. Het effectieve cijfer ligt hoger, want een groot deel van deze mensen geeft bij registratie in Brussel aan geen nood te hebben aan een opvangplaats, omdat ze via vrienden of familie een oplossing hebben gevonden. En dat cijfer zal naarmate de oorlog verder woedt, alleen maar stijgen. In opdracht van en in nauw overleg met de Vlaamse regering gaan de gouverneurs samen met de lokale besturen op zoek naar duurzame huisvesting voor naar verwachting 120.000 ontheemden.

"Er wordt vaak in cijfers gesproken, maar dit gaat over mensen. Onze eerste zorg is voor iedere ontheemde een menswaardige en veilige opvangplaats vinden. Ik wil de vele Oost-Vlaamse gastgezinnen dan ook bedanken voor hun solidariteit, net als de zestig Oost-Vlaamse steden en gemeenten die nu samen op zoek gaan naar duurzame huisvesting in onze provincie. In de eerste plaats in bestaande collectiviteiten, en als de situatie dat vereist dan kunnen er ook nooddorpen uit de grond gestampt worden. De inzet van onze steden en gemeenten is groot, maar bijkomende ondersteuning is en blijft nodig."

Carina Van Cauter, gouverneur provincie Oost-Vlaanderen, in De Ochtend op Radio 1

Beluister hier het volledige interview