Alternatievenonderzoeksnota Complex Project Viaduct Gentbrugge

Strategische projecten

Er loopt een studie naar mogelijke oplossingen voor het viaduct E17 en het verkeerssysteem voor de Gentse regio. Het doel: een duurzame oplossing vinden voor het verkeers- en bereikbaarheidssysteem, met aandacht voor de leefkwaliteit, de omgeving en de economie.

De alternatievenonderzoeksnota (AON) daarvoor is klaar. Van 4 maart tot en met 4 april 2024 loopt de publieke raadpleging. In die periode kan iedereen reageren, opmerkingen of suggesties geven op die nota. De reacties worden later verwerkt in een overwegingsdocument.

Bekijk de AON hier en geef eventueel je reactie

Om iedereen te informeren, worden er 4 infomarkten georganiseerd (telkens doorlopend van 16.00 uur tot 20.00 uur):

  • Maandag 4 maart 2024: Laarne, Oud Gemeentehuis, Dorpsstraat 2
  • Dinsdag 5 maart 2024: Gentbrugge, De Punt, Kerkstraat 108
  • Maandag 11 maart 2024: Merelbeke, Cultuurhuis, Driekoningenplein 15
  • Donderdag 14 maart 2024: Destelbergen, Jeugd- en Gemeenschapscentrum (JGC), Koedreef 7

Schrijf je hier online in voor een infomarkt