Wateroverlast in Oost-Vlaanderen: bedankt!

Noodplanning

De peilen op de waterlopen en de situatie op het terrein zijn genormaliseerd. De provinciale fase van het rampenplan wordt beëindigd.

De gouverneur bedankt de brandweerdiensten, de Civiele Bescherming en de technische diensten van de lokale besturen op het terrein voor hun inzet. Hetzelfde geldt voor de waterloopbeheerders, de veiligheidsdiensten en de lokale besturen, die deze noodsituatie samen met de gouverneur hebben gecoördineerd. Ook een woord van appreciatie voor de waterloopbeheerders in Nederland, Frankrijk en Wallonië voor de goede grensoverschrijdende samenwerking. Goede moed aan de burgers die getroffen werden door wateroverlast.

Wat te doen met (gebruikte) zandzakken?

Kreeg je zandzakken om jouw huis/infrastructuur te beschermen? Natte zandzakken kunnen geledigd worden in de tuin, de zakken zelf kan je laten drogen om later opnieuw te gebruiken. Ook droge zandzakken kunnen bijgehouden worden om later opnieuw te gebruiken. Ben je niet in de mogelijkheid om dit te doen (omdat je bv. geen tuin hebt of omdat je te veel zandzakken hebt), dan kan je de (natte) zandzakken naar een lokaal inzamelpunt brengen. Contacteer hiervoor jouw lokaal bestuur.

Getroffen door wateroverlast en schade? Enkele tips!
  • Neem zo snel als mogelijk contact op met je verzekeraar (brandverzekering). Deze kan je vragen beantwoorden en je helpen om het schadegeval te regelen. Huur je een woning? Contacteer dan zo snel mogelijk de huiseigenaar zodat hij zijn verzekeraar kan aanspreken.
  • Neem eerst foto’s van de beschadigde plaatsen (voor herstellingswerken en/of opruimwerken): ze zijn nuttig voor jouw verzekeringsdossier.
  • Maak je huis schoon en ontsmet de beschadigde ruimtes. Verlucht de ruimtes voldoende maar verwarm ze ook zodat de vochtigheid kan wegtrekken.
  • Opruimen na een overstroming is zwaar en kan voor stress zorgen. Maak een realistische planning op. Vraag hulp aan familie of vrienden.
  • Meld de schade bij het Vlaamse Rampenfonds zodat men de regenval en overstromingen eventueel als ramp kan erkennen. Indien er een erkenning komt als ramp en je in aanmerking komt voor een vergoeding, dan kan je na de erkenning hier een aanvraagdossier indienen.
  • Via de communicatiekanalen van jouw stad/gemeente vind je nog meer concrete tips.