Bruno Tuybens legt de eed af als burgemeester van Zwalm

Op dinsdagavond 21 december 2021 legde Bruno Tuybens bij provinciegouverneur Carina Van Cauter coronaproof de eed af als nieuwe burgemeester van Zwalm. Hij zal op 1 januari 2022 de sjerp overnemen van Eric De Vriendt, die de voorbije 3 jaar burgemeester van zijn gemeente was.

De eedaflegging vond plaats op dinsdagavond 21 december 2021 in de ambtswoning van de gouverneur op de Vlasmarkt in Gent en dit in het bijzijn van Tuybens' echtgenote en zijn gezin. Tuybens was tussen 2007 en 2012 al een legislatuur burgemeester van Zwalm. Daarnaast was hij op politiek vlak ook actief als federaal volksvertegenwoordiger en als staatssecretaris voor overheidsbedrijven.

Bruno Tuybens werd bij besluit van 14 december 2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen benoemd tot burgemeester en dit met ingang vanaf 1 januari 2022. Hij neemt de fakkel over van Eric De Vriendt die drie jaar lang burgemeester was van Zwalm. Tuybens was binnen het college van burgemeester en schepenen van Zwalm al toegevoegd schepen/voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst met de bevoegdheden sociaal beleid, financiën, kinderbeleid, welzijn en lokale ondernemers.

"Het burgemeesterschap is ook een teaminspanning". Zonder de dynamiek van de collega's in het college en de gemeenteraad én van het gemeentelijk personeel kunnen we in de diverse beleidsdomeinen als lokaal bestuur geen nodige vooruitgang boeken."

Bruno Tuybens, burgemeester