Gouverneurs aangesteld als intendant Rivierherstel Leie

Strategische projecten

De gouverneurs van de provincies Oost- en West-Vlaanderen zijn gevraagd om de rol van intendant op te nemen in het Seine-Scheldeproject ‘Rivierherstel Leie’. Samen met alle partners moeten ze op zoek naar 500 hectare natte natuur rond de oevers van de Leie.

Het project Rivierherstel Leie maakt deel uit van een groter Europees project Seine-Schelde. Dit project omvat de uitbouw van een binnenvaartas die het Seine bekken met de Zeeschelde verbindt. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg maken. Resultaat? Minder verkeersdrukte, meer veiligheid en een schoner milieu. Aan dit grootschalige binnenvaartproject werd een natuurluik gekoppeld, zijnde het Rivierherstel Leie. De Leie tussen Wervik en Deinze is de voorbije decennia ten behoeve van de scheepvaart omgevormd van een meanderende rivier tot een recht kanaal. De bedoeling van het project Rivierherstel Leie is om de Leie, een historisch meanderende rivier in haar eer te herstellen en om de meersen langs de Leie ecologisch te ontwikkelen.

Het project verloopt echter niet zo vlot als aanvankelijk gedacht. Meer dan 15 jaar nadat Vlaanderen had aangegeven 500 hectare natte natuur te moeten realiseren, komt er op dit moment slechts 7,6 hectare effectief in aanmerking. Om het vertrouwen te herwinnen en het draagvlak voor het rivierherstelplan te vergroten, besliste de Vlaamse regering om een intendant aan te stellen: Carina Van Cauter, gouverneur van Oost-Vlaanderen, en Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen.

“Vanuit hun functie als Vlaams ambtenaar hebben de gouverneurs een coördinerende rol en kunnen zij de brugfiguur vormen die nodig is om het rivierherstel terug op de sporen te krijgen."

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters

De gouverneur gaan meteen van start. In dialoog met de eigenaars en gebruikers van de gronden en met de landbouworganisaties gaan ze op zoek naar een oplossing.

Meer info

Meer info