Het Parkbos boomt!

Strategische projecten

Gouverneur Carina Van Cauter engageert zich samen met Vlaams minister Zuhal Demir, gedeputeerden Riet Gillis en Leentje Grillaert, voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen en de betrokken lokale besturen om het Parkbos de komende drie jaar samen verder uit te bouwen tot een levendige groenpool. Ze ondertekenden hiertoe een samenwerkingsovereenkomst.

Het ambitieuze projectpartnerschap stelt terreinrealisaties centraal, maar wil tegelijkertijd ook een toekomstvisie uittekenen voor het Parkbos en zijn ruime omgeving. 

Het Parkbos

Het Parkbos groeide de voorbije jaren uit tot een bijzondere plek aan de rand van Gent. Hoewel het Parkbos nog niet klaar is, wordt het vandaag al intensief gebruikt. Mensen komen hier vooral om te wandelen en te fietsen, en om te genieten van het gevarieerde landschap. In de 1200 hectare grote groenpool vind je bos, natte natuur, speelbossen, door oude knotbomen omzoomde graslanden en statige kastelen met imposante tuinen en toegangsdreven. Een mooie kruisbestuiving tussen geschiedenis en nieuwe natuurontwikkeling.

Dat het Parkbos vandaag al zo in trek is, is mede te danken aan de mooie realisaties die het projectpartnerschap Parkbos al kan voorleggen, zoals een fiets- en wandelas op de oude spoorwegbedding, de Parkbosbruggen over de R4 en de E40, de aanplanting van 300 hectare nieuw bos en het wandelnetwerk in de boskern Grand Noble en de Vallei van de Rosdambeek.

Ambitieus project

De ambities van het projectpartnerschap zijn groot, zowel op vlak van natuur en klimaat als op vlak van erfgoed, toerisme, mobiliteit, gemeenschapsvorming en landbouw. Het projectpartnerschap kiest bewust voor een brede projectwerking. Verschillende diensten van de Vlaamse, provinciale en lokale overheden zitten samen aan tafel. Evenals lokale organisaties en ondernemers.

"Het engagement en de betrokkenheid van lokale ondernemers, natuur- en erfgoedverenigingen, scholen en burgers zijn onmisbaar om van het Parkbos een levendige groenpool te maken. Het Parkbos biedt kansen voor de lokale economie. Tegelijkertijd kunnen lokale ondernemers het toeristisch-recreatieve aanbod in het Parkbos vergroten."

Meer info

www.parkbos.be