Wateroverlast: blijf waakzaam

Noodplanning

Onze provincie bleef gisteren gespaard van meer wateroverlast. Er viel minder regen dan verwacht en de waterloopbeheerders en veiligheidsdiensten waren goed voorbereid. Zaterdag wordt ook in onze provincie opnieuw regen verwacht, daarom blijft waakzaamheid geboden. Iedereen is paraat. De situatie wordt continue opgevolgd.

De voorbije dagen vonden onder co√∂rdinatie van de gouverneur verschillende overlegmomenten plaats met de waterloopbeheerder, het KMI, de veiligheidsdiensten (waaronder de brandweer) en de burgemeesters. Er werden verschillende preventieve maatregelen genomen. Zo wordt er door de Vlaamse Waterweg extra water afgevoerd vanuit de Leie en de Bovenschelde via het kanaal Gent-Terneuzen richting zee, en via Merelbeke richting de Schelde. Op de onbevaarbare waterlopen zijn de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen aanwezig op het terrein om infrastructuren te controleren, roosters te reinigen en eventuele obstructies te verwijderen. De waterpeilen worden nauwgezet opgevolgd.

Op enkele plaatsen in de provincie moesten extra maatregelen genomen worden omwille van (dreigende) wateroverlast, zoals de inzet van pompen, het aanleggen van dijken, het vergroten van overstromingsgebieden of het beveiligen van infrastructuren en huizen met zandzakken, d.i in Zulte/Kruisem (Zaubeek), Melle (Gondebeek), Wichelen (Molenbeek) en Lebbeke (Vondelbeek). De situatie evolueert overal gunstig.

De boodschap aan de inwoners blijft dezelfde. Blijf waakzaam, wees voorzichtig op de weg als er veel regen valt en rij zeker niet in ondergelopen straten. Gebruik www.1722.be of het e-loket van jouw lokale brandweerzone als je hulp van de brandweer nodig hebt, hou 112 vrij voor levensbedreigende situaties.

Blijf op de hoogte!

Volg de weersvoorspellingen op www.meteo.be of via de app van het KMI.

Woon je in overstromingsgevoelig gebied? Raadpleeg de metingen en voorspellingen op de waterlopen via www.waterinfo.be

Volg de communicatiekanalen van de gouverneur en jouw gemeente/stad voor de lokale situatie en eventuele maatregelen.

Foto: (c) Belga Images