Conceptuele ontwerpstudie RUIMTE.DENKEN.ZELZATE

Strategische projecten

Foto: het ontwerpteam op terreinbezoek om de omgeving goed te leren kennen. Fietsveiligheid en oversteekbaarheid van de R4-Oost zijn belangrijke aandachtspunten (© Carl Dejonghe).

Op initiatief van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en in overleg met gouverneur Carina Van Cauter werd recent gestart met een conceptuele ontwerpoefening rond infrastructuur en leefbaarheid in Zelzate: RUIMTE.DENKEN.ZELZATE. Ook een nieuw toekomstperspectief voor de R4 tussen de E34 en de Nederlandse grens wordt onderzocht. De coördinatie van deze complexe opgave werd toevertrouwd aan het Projectbureau Gentse Kanaalzone. Samen met een onafhankelijk ontwerpteam zijn als eerste stap intensieve gesprekken gevoerd met alle belanghebbenden, ook met bewoners. Op basis van deze inventarisatie zal het ontwerpteam verschillende toekomstscenario’s voor Zelzate uittekenen. Doorheen het traject is regelmatige terugkoppeling met alle betrokkenen voorzien. Tegen de zomer van 2023 wordt het eindrapport verwacht.

Balans tussen infrastructuur en leefbaarheid

In Zelzate komen heel wat te ontwikkelen infrastructuren samen. Niet enkel de R4 speelt in het gebied. Zo zijn er plannen voor het spoor en bijkomende fietspaden als duurzame modi. Nieuwe pijpleidingen zijn nodig voor de energietransitie en een klimaatneutrale haven. Op langere termijn is er mogelijk nood aan een nieuwe Zelzatetunnel en aanpassingen van het Kanaal Gent-Terneuzen. Dit zorgt voor een complexe puzzel.

De ontwerpoefening RUIMTE.DENKEN.ZELZATE heeft twee duidelijke doelstellingen:

  1. Het goed afstemmen van de verschillende infrastructuurplannen om zo tot een geïntegreerd ontwerp te komen met een slim gebruik van de beschikbare ruimte.
  2. Het uittekenen van toekomstscenario’s waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen deze infrastructuurplannen en de leefbaarheid voor de Zelzatenaar.

Het eindrapport, met als streefdatum zomer 2023, moet een toetssteen worden voor toekomstige projecten waarbij onderlinge afstemming van de verschillende plannen en aandacht voor leefbaarheid centraal staan.

Samenwerken in openheid en vertrouwen

Om toe te werken naar een gedragen oplossing organiseerde het Projectbureau Gentse Kanaalzone intussen diverse overlegmomenten met alle betrokken infrastructuurbeheerders. Samen met de gemeente Zelzate lopen momenteel ook gesprekken met bewoners. De volgende maanden zullen deze bewoners via een klankbordgroep regelmatig feedback kunnen geven op de voorliggende denkpistes. Hun input vormt een belangrijk element in de ontwerpoefening. De bewoners reageerden alvast positief op het initiatief.

"Het belang van deze oefening voor Zelzate en haar inwoners is niet te onderschatten. We hebben nu de kans om met alle betrokken partijen samen naar deze omgeving te kijken en oplossingen te zoeken."

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

"Draagvlakcreatie voor nieuwe economische ontwikkelingen in de Kanaalzone en investeringen in de leefbaarheid van Zelzate is cruciaal. De klankbordgroep speelt hierin een belangrijke rol."

Gouverneur Carina Van Cauter

De ontwerpoefening RUIMTE.DENKEN.ZELZATE wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Departement Omgeving en Infrabel.

Contact

Om de sereniteit van de klankbordgroep te bewaken, spraken alle leden af om tijdens deze studie steeds gezamenlijk naar buiten te treden met communicatie. 

Sarah De Moor
Woordvoerder gouverneur Carina Van Cauter
0474 79 83 59
persdienst.gouverneur@oost-vlaanderen.be

Bruno Reniers
Projectcoördinator I Projectbureau Gentse Kanaalzone
0473 61 11 84
bruno.reniers@oost-vlaanderen.be