Twee nieuwe burgemeesters voor Zottegem

Lokale besturen

Op woensdag 5 januari 2022 legden Matthias Diependaele en Evelien De Both bij provinciegouverneur Carina Van Cauter coronaproof de eed af als respectievelijk titelvoerend en waarnemend burgemeester van Zottegem. Voor minister Diependaele is het als Vlaams minister wettelijk onmogelijk om de taak als burgemeester op te nemen. Hij blijft wel gemeenteraadslid en titelvoerend burgemeester. Evelien De Both zal optreden als waarnemend burgemeester. Sedert 1 januari 2022 heeft zij de sjerp overgenomen van Jenne De Potter, die de voorbije 3 jaar burgemeester van Zottegem was.

De eedaflegging vond plaats op woensdag 5 januari 2022 in de ambtswoning van de gouverneur op de Vlasmarkt in Gent en dit in het bijzijn van hun naaste familie. Vlaams minister Diependaele was sedert 2009 Vlaams parlementslid en fractieleider. In Zottegem zetelt hij sinds 2012 in de gemeenteraad.

"Als Vlaams minister is het wettelijk onmogelijk om de taak van burgemeester op mij te nemen", aldus minister Diependaele. "Ik heb alle vertrouwen in Evelien en onze bestuursploeg. Zottegem is in goede handen. Als titelvoerend burgemeester en gemeenteraadslid blijf ik uiteraard de Zottegemse politiek van op de eerste rij volgen. We zijn een hecht team en stemmen dus heel wat beslissingen met elkaar af. Hoewel mijn werkplek in Brussel is, zal mijn hart altijd in Zottegem liggen. Dat was zo toen ik fractievoorzitter in het Vlaams parlement was, maar ook nu als Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed."

Matthias Diependaele, Vlaams minister en titelvoerend burgemeester Zottegem

Evelien De Both werd bij Ministerieel besluit van 29 december 2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen benoemd tot waarnemend burgemeester en dit met ingang vanaf 1 januari 2022. De Both was binnen het college van burgemeester en schepenen van Zottegem al eerste schepen met bevoegdheden verkiezingszaken, ontwikkelingssamenwerking, patrimonium, lokale economie, middenstand, feestelijkheden en personeelsbeleid. Zij is de allereerste vrouwelijke burgemeester van de stad Zottegem. In het schepencollege wordt zij opgevolgd door partijgenoot Peter Lagaert.

“Ik ben bijzonder vereerd burgemeester te mogen worden van mijn geboortestad. Ik kijk er samen met onze ploeg ongelofelijk naar uit om deze taak op mij te nemen. Zowel voor alle grote als kleine projecten in onze stad, zal ik mij voor de volle 200% inzetten. De Zottegemnaar kan op mij rekenen.”

Evelien De Both, waarnemend burgemeester Zottegem

Meer info

persdienst.gouverneur@oost-vlaanderen.be

David Vandekerkhove
Kabinet Minister Diependaele
0494 34 64 73
david.vandekerkhove@vlaanderen.be

Nancy Vermeulen
Stad Zottegem
0474 21 89 21
nancy.vermeulen@zottegem.be