Mondmasker verplicht op openbare begraafplaatsen

Corona Noodplanning Veiligheid

Carina Van Cauter, de gouverneur van Oost-Vlaanderen, beslist om in Oost-Vlaanderen rond de periode van Allerheiligen een mondmasker te verplichten op alle openbare begraafplaatsen. Daarnaast komt er ook mondmaskerverplichting in alle publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen en verplicht de gouverneur alle Oost-Vlamingen om altijd een mondmasker bij zich te hebben. Op deze manier wil ze duidelijke en coherente maatregelen in alle gemeenten en steden van Oost-Vlaanderen, die bovendien zorgen voor een betere handhaving, nu de corona-epidemie opnieuw door Oost-Vlaanderen raast.

“We hebben op twee weken tijd onze positiviteitsratio zien verdubbelen naar 7,4%, op een week tijd liggen er dubbel zoveel covid-patiënten op onze intensieve zorgen, alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten bevinden zich in alertfase en 56 van de 60 steden en gemeenten hebben een incidentie die hoger ligt dan 100 op 100.000. Dat is – kort samengevat - alle hens aan dek.”

Mondmasker op begraafplaatsen

Heel wat steden en gemeenten uit Oost-Vlaanderen hebben al een mondmaskerplicht ingevoerd op de openbare begraafplaatsen rond de periode van Allerheiligen. Tijdens het wekelijks overleg van gouverneur Carina Van Cauter met de burgemeesters van Oost-Vlaanderen bleek dat nog meer lokale besturen dit van plan waren. Daarom besliste de gouverneur om deze verplichting over te nemen voor de hele provincie. Naar aanleiding van Allerheiligen wordt er een grote drukte verwacht op de openbare begraafplaatsen. Afstand houden kan op bepaalde momenten moeilijk worden. Bovendien bezoeken mensen uit verschillende steden en gemeenten en van verschillende generaties begraafplaatsen. Door een beslissing te nemen voor het volledige grondgebied van Oost-Vlaanderen is er absolute duidelijkheid. Deze verplichting is van kracht van maandag 26 oktober tot en met zondag 8 november 2020 en geldt zowel op de openbare begraafplaatsen als op de parkings ervan.

Mondmasker in openbare gebouwen (incl. recyclageparken) en altijd op zak

Daarnaast beslist gouverneur Van Cauter ook om een mondmasker te verplichten in alle publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen en op de recyclageparken. Daarnaast is het voor alle Oost-Vlamingen vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om op het volledige grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen altijd een mondmasker, of een alternatief in stof, bij zich te hebben en dat te tonen op vraag van de politie. Op deze manier kan niemand onverwachts in een drukke situatie terechtkomen, om dan te moeten vaststellen dat hij of zij geen mondmasker op zak heeft.

“Deze beslissingen vermijden een lappendeken aan gemeentelijke beslissingen, wat nefast zou zijn voor het draagvlak bij de burgers, die gaandeweg het bos door de bomen niet meer zien. Uniformiteit is bovendien ook belangrijk voor de naleving én voor de handhaving. Het komt er niet op aan om alleen de snelste te zijn, maar wel om samen de beste te zijn. De situatie is overal gelijkaardig. Hoe coherenter de maatregelen, des te beter.”

“De komende dagen worden cruciaal voor onze ziekenhuizen. Daarom deze oproep aan alle burgers: neem uw verantwoordelijkheid, ga niet op zoek naar uitzonderingen in de regels, beperk uw contacten, denk aan de noodzakelijke handhygiëne en draag een mondmasker waar nodig.”

Meer info

Sarah De Moor
woordvoerder gouverneur Carina Van Cauter
0474 798 359
persdienst.gouverneur@oost-vlaanderen.be

Download politiebesluit m.b.t. mondmaskerplicht