Andy De Cock legt eed af als nieuwe burgemeester van Laarne

Lokale besturen

Op maandagavond 21 december 2020 legde Andy De Cock bij gouverneur Carina Van Cauter corona-proof de eed af als nieuwe burgemeester van Laarne. Vanaf 1 januari vervangt hij Ignace De Baerdemaeker, die 20 jaar lang burgervader van zijn gemeente was.

Andy De Cock werd bij besluit van 10 december 2020 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen benoemd tot burgemeester. Vanaf 1 januari neemt hij de fakkel over van Ignace De Baerdemaeker, die 20 jaar lang burgemeester van Laarne was. De Cock was binnen het college van burgemeester en schepenen van Laarne al eerste schepen met o.a. Jeugd, Onderwijs, Communicatie en Patrimonium als bevoegdheden.

De eedaflegging vond plaats op maandagavond 21 december in de ambtswoning van de gouverneur op de Vlasmarkt (Gent). Ook de (bijna) oud-burgemeester was aanwezig. Hij sprak uitdrukkelijk zijn vertrouwen uit in zijn opvolger.

Meer info

Sarah De Moor
woordvoerder gouverneur Carina Van Cauter
0474 798 359
persdienst.gouverneur@oost-vlaanderen.be

Communicatiedienst Laarne
09 365 46 00
info@laarne.be