Wateroverlast in Oost-Vlaanderen: update 2

Noodplanning

PERSBERICHT - 03/01/2024 - 11u15

 • Er wordt op 24 uur tijd (sinds middernacht) nog 5-15 mm (lokaal tot 20mm) neerslag voorspeld. De meeste neerslag wordt verwacht in het zuiden van provincie. Morgen wordt het overdag droger, ’s avonds wordt er opnieuw neerslag voorspeld (10-20mm). In Noord-Frankrijk is er afgelopen 24 uur erg veel neerslag gevallen (20-50mm). Dit resulteert in verhoogde waterafvoer richting ons land (Leie). Ook vanuit Henegouwen is er verhoogde afvoer richting Dender.
 • Op dit moment flirten met of overschrijden talrijke waterlopen de alarmdrempel. In het bijzonder de Leie (stroomafwaarts richting Deinze en Gent) en de Dender (Geraardsbergen-Ninove-Aalst) staan op kritieke hoogte voor wat de bevaarbare waterlopen betreft. Ook op meerdere onbevaarbare waterlopen blijft de situatie kritiek.
 • Voorlopig worden geen extreme pijlstijgingen verwacht, er is sprake van licht oplopende peilen tot stabilisatie, maar wel op een niveau waar elke centimeter een verschil maakt. In combinatie met de nog voorspelde neerslag blijft de situatie alarmerend.
 • Er zijn een aantal evacuaties gebeurd, maar voorlopig geen grootschalige. Momenteel zijn er ook geen grootschalige evacuaties gepland.
 • De waterloopbeheerders nemen alle mogelijke maatregelen om het water versneld af te voeren en bufferbekkens waar mogelijk te ledigen, zonder andere gebieden in gevaar te brengen. De afvoer via het Kanaal Gent-Terneuzen wordt tot 12 uur deze middag verminderd omwille van het hoge peil. Dit zal een effect hebben op Leie en Zeeschelde. De situatie wordt minutieus opgevolgd.
 • De hulpverleningszones zijn massaal aanwezig op het terrein en beschermen bedreigde woningen. Er wordt onderling bijstand geleverd om de middelen daar te kunnen inzetten waar de situatie het meest acuut is. Ook de Civiele Bescherming ondersteunt met middelen (pompen en zandzakken).
 • Om 14u00 komt het provinciaal coördinatiecomité opnieuw samen. De situatie wordt nauwgezet opgevolgd.
 • Oproep aan bevolking:
  • Specifiek voor inwoners getroffen gebieden: blijf alert, bereid je voor.
  • Waar kritieke overstromingen dreigen en huizen/infrastructuren in gevaar zijn, zorgen de lokale besturen en brandweerdiensten voor zandzakken. Vertrouw op de deskundigheid van de hulpdiensten.
  • Wateroverlast en de brandweer nodig? Gebruik het digitaal formulier op www.1722.be of op de website van jouw hulpverleningszone. Wees geduldig, je wordt zo snel als mogelijk geholpen. Bel enkel naar 1722 als je geen internet hebt. Zo hou je 112 vrij voor levensbedreigende situaties.
  • Respecteer wegomleggingen omwille van ondergelopen straten!