Wateroverlast in Oost-Vlaanderen: update 3

Noodplanning

PERSBERICHT - 03/01/2024 - 16u00

  • De situatie blijft kritiek op de Leie (stroomafwaarts richting Deinze en Gent) en de Dender (GeraardsbergenNinove-Aalst) en op verschillende onbevaarbare waterlopen (bv. in Wichelen, Erpe-Mere, Melle, …).
  • Waterloopbeheerders nemen alle mogelijke maatregelen. Omwille van de hoge laagwaterstanden veroorzaakt door de getijdewerking en de verhoogde afvoer richting zee, wordt de afwatering van de onbevaarbare waterlopen via de bevaarbare bemoeilijkt. Dit zet de peilen onder druk op de onbevaarbare waterlopen, in het bijzonder daar waar ze uitmonden in de bevaarbare waterlopen met risico op bijkomende kritieke overstromingen.
  • Brandweerdiensten blijven aanwezig op het terrein. Er worden waar nodig extra pompen ingezet en zandzakken aangevoerd.
  • De openbare straatverlichting blijft t.e.m. deze nacht aan (in het midden en zuiden van Oost-Vlaanderen), zodat iedereen (inwoners, veiligheidsdiensten, waterloopbeheerders) veilig de weg op kan.
  • Om 18u00 komt het provinciaal coördinatiecomité opnieuw samen. De situatie wordt nauwgezet opgevolgd.