Wateroverlast in Oost-Vlaanderen: update 5

Noodplanning

PERSBERICHT - 04/01/2023 - 15u30

  • De afgelopen 24 uur viel er in onze provincie beperkte neerslag (0-17mm), vooral in het noorden van de provincie. Vanavond wordt nog 5-10mm neerslag verwacht, met focus op het westelijk deel van de provincie.
  • Door de daling van de neerslag werden in combinatie met de beheersmaatregelen, in het bijzonder de stremming van de scheepvaart in Terneuzen, en sturing van het water bijkomende kritieke overstromingen vermeden. Op de Leie en Dender werden de piekpeilen bereikt en verwachten we structureel een dalende tendens vanaf nu.
  • Omwille van het verhoogde peil van het kanaal Gent-Terneuzen blijft de situatie rond de Moervaart zorgwekkend. Er werden beheersmaatregelen genomen om het peil daar versneld te laten zakken.
  • In Terneuzen werden afspraken gemaakt om het scheepvaartverkeer te blijven stremmen tijdens laagtij tot en met morgen (05/01/2023) 16u00. Op deze manier wordt maximale afvoer richting zee verzekerd.
  • We verwachten globaal een verdere stabilisatie en verbetering op terrein, ook met de voorspelde neerslag. Lokaal zijn kritieke overstromingen nog steeds mogelijk, dit wordt nauwgezet opgevolgd door de verschillende diensten. Huizen en infrastructuren worden maximaal beschermd.
  • Het provinciaal rampenplan blijft van kracht.
  • Nu al grote dank aan de hulpdiensten op het terrein en aan alle veiligheidsdiensten, waterloopbeheerders en lokale besturen die deze noodsituatie samen met de gouverneur coördineren.
  • Ook grote dank aan de getroffen inwoners voor hun zelfredzaamheid en veerkracht.
  • Het provinciaal coördinatiecomité komt op 05/01/2023 om 09u30 opnieuw samen.