Verder samenwerken in de Moervaartvallei

Strategische projecten

Op donderdag 29 september ondertekenden de acht partners van het project Moervaartvallei een samenwerkingsovereenkomst om hun engagement voor het gebied te bekrachtigen. Op die manier brengen Provincie Oost-Vlaanderen, North Sea Port, Stad Gent en Sint-Niklaas en gemeente Wachtebeke, Moerbeke, Lochristi en Stekene inzet en middelen samen om natuur en landbouw in de regio verder te versterken.

Met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen de partners vooral werk maken van Fase 2 van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Moervaartvallei, waarbij met de natuur- en landbouworganisaties naar een consensus wordt gezocht over de inrichting van nieuwe natuurgebieden én het vrijwaren van gebieden voor de beroepslandbouw in de Moervaartvallei.

De toekomst van de Moervaartvallei

Voor het gebied liep van 2017 tot 2020 al een zogenaamd ‘Strategisch Project’ in uitvoering van het Vlaams ruimtelijk beleid. Omwille van de uitbreiding van het Gentse deel van North Sea Port binnen het havengebied dreigde natuur te verdwijnen. De compensatie hiervan werd gepland in de Moervaartvallei, maar stuitte op verzet. In opdracht van de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw ging de gouverneur in overleg met de landbouworganisaties en natuurverenigingen om een voorstel uit te werken voor de inrichting van de vallei. Met succes. De gedragen consensus tussen alle middenveldpartners resulteerde in 2018 in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Moervaartvallei Fase 1.

Het werk was echter nog niet af en er wachtten ook nieuwe uitdagingen. Daarom werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarmee de samenwerking tussen de partners wordt verdergezet. De officiële ondertekening, die omwille van de coronapandemie werd uitgesteld, vond plaats in Wachtebeke, langs de oevers van de Moervaart.

Op de foto (van links naar rechts): Dick Engelhardt (North Sea Port), An Vervliert (gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen), Riet Gillis (gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen), Koen Mertens (schepen Moerbeke), Gouverneur Carina Van Cauter, Astrid De Bruycker (schepen Stad Gent), Wout De Meester (schepen Sint-Niklaas), Rudy Van Cronenburg (burgemeester Wachtebeke), Stany De Rechter (burgemeester Stekene) en Yves Deswaene (burgemeester Lochristi).

“Vandaag bundelen lokale partners, samen met North Sea Port en Provincie Oost-Vlaanderen de krachten om landbouw en natuur in de Moervaartvallei verder te versterken. De ondertekening  van de samenwerkingsovereenkomst is een engagement van alle partners voor een duurzame ontwikkeling van dit gebied.”

Gouverneur Carina Van Cauter, voorzitter Project Moervaartvallei

“De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Project Moervaartvallei geeft rechtszekerheid aan de verdere ontwikkeling van het Gentse deel van North Sea Port binnen het havengebied. Zoals voor het vestigen en uitbreiden van bedrijfsactiviteiten en voor het transporteren en opslaan van bepaalde goederen. Tegelijkertijd betekent dit dat er in de Moervaartvallei nieuwe natte natuur komt, ter compensatie van vegetaties die in het havengebied kunnen verloren gaan. North Sea Port wil hiermee zichtbaar meewerken aan natuurherstel en aan een kwaliteitsvolle leefomgeving.”

Daan Schalck, CEO North Sea Port

“Met de samenwerkingsovereenkomst zorgen we voor een breed draagvlak voor het openruimteproject Moervaartvallei. De open ruimte in de Moervaartvallei wordt behouden en versterkt, we maken werk van bosuitbreiding en natuurontwikkeling. Dat alles doen we in nauwe samenwerking met lokale verenigingen en bedrijven, waaronder horeca en landbouw.”

Riet Gillis, gedeputeerde voor Milieu en Natuur Provincie Oost-Vlaanderen

Moervaartvallei, ongerept landschap tussen Moervaart en Zuidlede

De Moervaartvallei is een uniek open ruimtegebied dat zich over zeven Oost-Vlaamse gemeenten tussen Gent en Stekene uitstrekt. Het projectgebied wordt ruwweg begrensd door twee waterlopen: het kanaal de Moervaart in het noorden, en het kronkelende riviertje de Zuidlede in het zuiden. Het laaggelegen, open landschap omvat ruim 2800 ha en bestaat hoofdzakelijk uit weidse natuur, vlakke velden en imposante bomenrijen. Het vormt een verademing in de dicht bebouwde omgeving en biedt plaats voor natuur, landbouw, water, erfgoed en recreatie.