Uitbreiding onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen

Waterbeleid

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen kondigt de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, een tijdelijk onttrekkingsverbod af voor een aantal bijkomende onttrekkingszones van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten van Oost-Vlaanderen.

"Ondanks de perceptie van de brede bevolking, bevinden we ons nog steeds in een periode van aanhoudende droogte", zegt gouverneur Carina Van Cauter. "Hierdoor blijven de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen van Oost-Vlaanderen sterk onder druk staan."

Uitbreiding onttrekkingsverbod

"In 8 onttrekkingszones is de kritische drempelwaarde onderschreden, in 8 andere onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. In 16 onttrekkingszones was dit al eerder het geval en blijft de situatie ongewijzigd", zegt gouverneur Carina Van Cauter. "Aangezien er de komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heb ik, na een bespreking van de situatie in het Provinciaal Droogteoverleg, beslist om in al deze gebieden een tijdelijk onttrekkingsverbod in te voeren."

Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf vrijdag 8 juli 2022 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen.  Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. De situatie wordt op geregelde tijdstippen geëvalueerd. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2022.

Opgelet: dit onttrekkingsverbod is niet van toepassing op de bevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen. Onttrekkers dienen zich hiervoor te houden aan de richtlijnen van de Vlaamse Waterweg.

Geen maatregelen voor drinkwater

De drinkwatervoorziening komt op dit moment niet in het gedrang. “De huidige drinkwatervoorraden vereisen op dit moment geen maatregelen om het verbruik van leidingwater voor burgers te beperken”, zegt gouverneur Carina Van Cauter. “Maar uiteraard is het altijd een goede ingesteldheid om zuinig om te springen met leidingwater en niet-essentieel verbruik te vermijden.”

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vinden burgers concrete tips.

Concreet mag er vanaf vrijdag 8 juli 2022 geen water opgepompt worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in deze onttrekkingszones:

 • OVL-256: Rone
 • OVL-257: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl)
 • OVL-259: Oude Schelde vanaf Gentbruggesluis + Schelde tot monding Molenbeek/Gondebeek (excl)
 • OVL-263: Schelde van monding Molenbeek/Grotebeek (excl) tot monding Oostveergote (incl)
 • OVL-275: Molenbeek/Plankebeek
 • OVL-279: Zuidlede
 • OVL-286: Dender van monding Molenbeek/Wolfputbeek (excl.) tot monding Hoezebeek (excl.)
 • OVL-294: Mark van monding Scheibeek (excl.) tot monding in Dender
 • OVL-300: Poekebeek
 • OVL-301: Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal tot Kanaal Gent-Oostende (excl)
 • OVL-303: Waterloop van de Hoge Landen
 • OVL-308: Molenbeek/Gondebeek
 • OVL-309: Leopoldkanaal van monding Moerhuizewatergang (excl) tot monding 085/87001 (incl)
 • OVL-315: Oude Schelde vanaf Gentbruggesluis + Schelde tot monding Molenbeek/Gondebeek (excl.)
 • OVL-316: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl)
 • OVL-318: Lede
 • OVL-322: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl)
 • OVL-324: Zwalmbeek tot monding Molenbeek (excl.)
 • OVL-656: Mark van monding Scheibeek (excl.) tot monding in Dender
 • OVL-663: Moervaart van monding Oostvaart (excl.) tot monding kanaal Gent-Terneuzen
 • OVL-668: Molenbeek/Plankebeek
 • OVL-671: Kanaal Gent-Terneuzen van Leie binnenstad/Benedenschelde (excl) tot monding Moervaart (excl)
 • OVL-673: Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal van Kanaal Gent-Oostende (excl) tot monding Vaart van Eeklo
 • OVL-680: Schelde van monding Stampkotbeek (excl.) tot Ringvaart Sas van Merelbeke
 • OVL-681: Schelde van monding Zwalmbeek (excl) tot monding Stampkotbeek (incl)
 • OVL-682: Schelde van monding Zwalmbeek (excl) tot monding Stampkotbeek (incl)
 • OVL-687: Kanaal Gent-Oostende van afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal (excl.) tot Bornebeek
 • OVL-695: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.)
 • OVL-696: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.)
 • OVL-701: Leopoldkanaal van monding Moerhuizewatergang (excl) tot monding 085/87001 (incl)
 • OVL-1039: Oude Schelde vanaf Gentbruggesluis + Schelde tot monding Molenbeek/Gondebeek (excl)
 • OVL-1041: Zuidlede
   
 • OVL-319: Schelde van monding Grote/Zwarte Spierebeek (excl) tot monding Molenbeek (incl)
 • OVL-291: Molenbeek/Beiaardbeek
 • OVL-289: Rone
 • OVL-271: Rone
 • OVL-292: Molenbeek/Markebeek
 • OVL-293: Schelde van monding Molenbeek tot monding Zwalmbeek
 • OVL-653: Zwalmbeek tot monding Molenbeek (excl)
 • OVL-290: Zwalmbeek tot monding Molenbeek (excl)
 • OVL-321: Zwalmbeek van monding Molenbeek (incl) tot monding in Schelde
 • OVL-302: Zwalmbeek van monding Molenbeek (incl) tot monding in Schelde
 • OVL-299: Molenbeek/Kottembeek
 • OVL-295: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek
 • OVL-283: Molenbeek/Pachtbosbeek
 • OVL-655: Mark van monding Scheibeek (excl) tot monding in Dender
 • OVL-654: Mark van monding Scheibeek (excl) tot monding in Dender
 • OVL-285: Molenbeek/Wolfputbeek

Download de overzichtskaart

Raadpleeg de interactieve kaart

Uitzonderingen

Er gelden wat betreft dit tijdelijk en semi-permanent onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen wel enkele uitzonderingen:

 1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides (weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie).
 2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.
 3. Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.

Contact

Sarah De Moor
woordvoerder
0474 798 359
persdienst.gouverneur@oost-vlaanderen.be