Horen, zien en melden!

Veiligheid Politie

Foto: persvoorstelling van het meldpunt HAVIK in aanwezigheid van (v.l.n.r.) Daan Schalck (CEO North Sea Port), Luc Cap (Directeur Federale Gerechtelijke Politie), gouverneur Carina Van Cauter en Alexandra De Moor (Parket Oost-Vlaanderen).

Ook het Gentse deel van North Sea Port wordt geconfronteerd met diverse vormen van criminaliteit. Door verdachte situaties te melden, kunnen politie en parket deze criminele feiten sneller opsporen en aanpakken. Daarom werd het anoniem digitaal meldpunt www.meldpunt-havik.be opgericht, als onderdeel van een globaal actieplan om de veiligheid in de haven te verhogen.

De ligging - centraal in Europa en uitgestrekt over twee landen (België en Nederland) - en de diversificatie in goederen maken van North Sea Port een belangrijke haven voor onze economie, maar tegelijkertijd ook een kwetsbare haven voor criminele activiteiten, zoals de in- en uitvoer van drugs, illegale afvoer van afvalstoffen, mensensmokkel, arbeidsuitbuiting, diefstal en smokkel van goederen en het witwassen van criminele opbrengsten in de haven. Daarom werkt een projectgroep(*), waarvan ook de gouverneur van Oost-Vlaanderen lid is, aan een globaal actieplan om de veiligheid in het havengebied te verhogen. Eén van de maatregelen uit dit actieplan is een anoniem meldpunt voor verdachte situaties.

*Deze partners engageren zich voor het project HAVEN: Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen, Coördinatie- en Steundirectie Federale Politie Oost-Vlaanderen, Scheepvaartpolitie Gent, Politiezone Gent, Politiezone Assenede/Evergem, Politiezone Regio Puyenbroeck, North Sea Port, Gouverneur Oost-Vlaanderen, Parket Oost-Vlaanderen, Douane & Accijnzen, Stad Gent, gemeente Zelzate, gemeente Evergem, Politie Zeeland-West-Brabant.

"Een veilige en weerbare haven is van groot belang voor onze provincie en voor Vlaanderen. Economische meerwaarde creëren kan alleen in een veilige omgeving. Ondermijnende en maatschappelijk ontwrichtende criminaliteit terugdringen, vergt een integrale en gezamenlijke aanpak van de politie, het havenbedrijf en de gerechtelijke en bestuurlijke overheden. Het anoniem meldpunt HAVIK, als onderdeel van een globaal actieplan, zal hier absoluut toe bijdragen. Onze boodschap is dan ook: horen, zien en melden."

Carina Van Cauter, gouverneur

Anoniem meldpunt voor verdachte situaties

Om de veiligheid te verhogen, willen politie en justitie beroep doen op de hulp van de havenbedrijven en hun medewerkers, bezoekers en de inwoners van het Gentse deel van North Sea Port. Zij kunnen helpen door verdachte situaties al dan niet anoniem te melden. Denk aan vreemde personen op de kaai of in kantoor, bekenden die zich vreemd gedragen, een auto op een niet-gebruikelijke plaats, persoonlijk aangesproken worden door onbekenden enzovoort. Daartoe werd er een anoniem digitaal meldpunt opgericht: www.meldpunt-havik.be. De melder vult een online formulier in, al dan niet anoniem. Deze melding komt toe op de dienst Haven Informatie Kruispunt (HavIK) van de Federale Politie Oost-Vlaanderen, waar de informatie geanalyseerd en onderzocht wordt. Indien de melder zijn gegevens achterlaat, kan hij gecontacteerd worden met feedback over de melding. 

Horen, zien en melden!

Dat is de juiste reflex. Zie of hoor je iets verdachts op en rond de kaai, op kantoor of buiten het werk: meld het!

www.meldpunt-havik.be