Scheldevallei wordt Nationaal Park!

Strategische projecten

De Vlaamse regering heeft vier Nationale Parken en vijf Landschapsparken erkend. Ook de provincie Oost-Vlaanderen krijgt op haar grondgebied met de Scheldevallei een Nationaal Park, net als twee landschapsparken: Vlaamse Ardennen en Zwinstreek. Een absolute opsteker om de natuurlijke rijkdom van onze provincie te versterken en te beschermen, maar ook om het erfgoedbeleid, het toerisme en de economische ontwikkeling in deze gebieden te stimuleren.

In Vlaanderen kennen we sinds 2006 het Nationaal Park Hoge Kempen en in Wallonië werden vorig jaar twee Nationale Parken opgericht. Nu komen er dus nog drie bij, waaronder de Scheldevallei op Oost-Vlaams grondgebied. De Scheldevallei was een van de vier nieuwe kandidaten voor de titel van Nationaal Park. De Schelde vormt hier samen met de Rupel, de Durme en de Dender een uitgestrekt netwerk van rivieren. Land en water zijn vervlochten door tal van slikken, schorren, meanders, beken, meersen en wielen. De Scheldevallei herbergt een uitzonderlijke fauna en flora met spindotterbloemen, wilgenvloedbossen, otters, bevers, grutto’s, zeearenden, finten of meivissen en zo veel meer.

De oprichting van nieuwe Nationale Parken heeft een dubbel doel: enerzijds de natuurlijke rijkdom van Vlaanderen versterken en beschermen en anderzijds het erfgoedbeleid, toerisme en de economische ontwikkeling in deze gebieden stimuleren.

De Scheldevallei heeft de voorbije decennia veel veranderingen ondergaan. Het Sigmaplan is hierbij uiteraard van groot belang. Aanvullend startte het Regionaal Landschap Schelde-Durme zeven jaar geleden met een overkoepelende aanpak voor de open ruimte over de sectoren van natuur, landbouw, ruimtelijk beleid, recreatie, toerisme en erfgoed heen. De gouverneur van Oost-Vlaanderen trok hierbij steevast aan de kar. De voorbije twee jaren werd samen met de vele partners aan een ambitieus toekomstverhaal geschreven.

“Dat we voldoen aan de officiële voorwaarden inzake kwantiteit en toekomstige kwaliteit van de natuurkern, was gekend. Ook in het unieke verhaal van de dynamische getijdennatuur en waardevolle natte natuur hadden we het volste vertrouwen. Het grootste belang lag dus in deze laatste beoordelingsronde in de ambities uitgeschreven in onze meerjarenplannen. En die werden duidelijk gewaardeerd door de jury en de Vlaamse regering. We hebben dan ook de lat hoog gelegd met tal van ambities op vlak van natuurontwikkeling, de uitbouw van onthaallocaties, beheersen van de draagkracht en dit alles in samenwerking met de vele partners en inwoners. Maar ze zijn naast ambitieus ook haalbaar en realistisch. Een winnende combinatie."

Gouverneur Carina Van Cauter, co-voorzitter van het project Scheldevallei

Ook twee landschapsparken!

In de landschapsparken ligt de focus op de versterking van de streekidentiteit, de landbouw- en landschapskwaliteit, en de multifunctionaliteit in de open ruimte. De Vlaamse Ardennen en de Zwinstreek, beide op het grondgebied van Oost-Vlaanderen, kregen deze erkenning. Ook zij krijgen een structurele financiering die de duurzame, kwaliteitsvolle ontwikkeling van die gebieden door de lokale gebiedscoalities faciliteert.