Streekfonds Oost-Vlaanderen neemt een vliegende start!

Strategische projecten

Met bijna 40 gesteunde projecten is het eerste jaar van Streekfonds Oost-Vlaanderen goed gestart. Als voorzitter van de Steunraad nam gouverneur Carina Van Cauter deel aan een webinar om deze verwezenlijkingen in de verf te zetten.

Streekfonds Oost-Vlaanderen versterkt lokale projecten met focus op mens en omgeving. In de regio Gent steunt het fonds projecten rond onderwijs en geestelijke gezondheidszorg. Schenkers en doeners worden in een inspirerend en actief netwerk verbonden en realiseren concrete impact in de buurt. Met een crowdfundingcampagne, gefaciliteerd door Streekfonds Oost-Vlaanderen, sparen de geselecteerde initiatieven een werkbudget voor een concreet project bij elkaar. Dankzij de financiële steun van sponsors en partners kan het Streekfonds het opgehaalde bedrag verdubbelen, met een maximum van 5.000 euro. De Koning Boudewijnstichting ziet toe op procedure en garandeert transparantie. De burgemeesters nemen het peterschap van de projecten hun gemeente/stad op. Zo is het Streekfonds Oost-Vlaanderen zeer lokaal ingebed.

Rol van de gouverneur: sterke ambassadeur(s)

Geen sterk streekfonds zonder sterke ambassadeurs. In de Steunraad, waarvan de gouverneur de voorzitter is, verwelkomt ze impactvolle mensen die actief zijn in onze provincie en die zich achter het Streekfonds Oost-Vlaanderen scharen.

Webinar 'Een vliegende start voor Streekfonds Oost-Vlaanderen'

In een webinar werden de verwezenlijkingen na één jaar werking op een interactieve manier uit de doeken gedaan. Initiatiefnemers van Projecten, burgemeesters, partners en ook de gouverneur getuigden over de impact van het Streekfonds en over hun engagement