Oorlog in Oekraïne: hoe kan jij helpen?

Veiligheid Lokale besturen

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. In onze provincie Oost-Vlaanderen - en bij uitbreiding in het hele land - komt een grote golf van solidariteit op gang. Wil jij ook helpen? Dit kan je op dit moment doen.

 

Een #Plekvrij voor Oekraïners op de vlucht

Op dit moment worden de meeste vluchtelingen opgevangen in de buurlanden van Oekraïne, maar wellicht komt een deel van hen ook naar België. Aan de lokale besturen werd gevraagd om op zoek te gaan naar tijdelijke opvangplaatsen, maar ook burgers kunnen zich hiervoor spontaan aanmelden via hun stad/gemeente. De gemeente zal deze info vervolgens centraliseren en aan het Nationaal Crisiscentrum bezorgen.

Kijk op de website van jouw gemeente/stad om te weten te komen hoe jij je kan aanmelden. Zijn er op een bepaald moment opvangplaatsen nodig, dan zal je gecontacteerd worden.

Inzamelacties

Overal in de provincie worden spontaan inzamelacties op poten gezet om goederen in te zamelen en die naar de grensgebieden te brengen. Er is vooral nood aan voedsel (geen verse producten), water, medicijnen, hygiënische producten, dekens, ... 

Kijk op de website van jouw gemeente/stad om te weten te komen welke acties er in jouw buurt worden georganiseerd.

Financiële hulp

Doe een gift aan het consortium 1212. Dankzij deze gift verlenen de zeven lidorganisaties humanitaire hulp in Oekraïne en de omliggende landen. Zij schaffen de voorzieningen en het materiaal aan die nodig zijn voor de noodhulp en passen hun programma’s aan om zo snel mogelijk de nodige hulp te bieden en levens te redden.

  • Op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212.
  • Online