Amper overtredingen tijdens Verkeersveilige Nacht!

Veiligheid Politie

Afgelopen nacht vond de 26ste editie van de ‘Verkeersveilige Nacht Oost-Vlaanderen’ plaats. Op meer dan 100 plaatsen in de provincie werden extra alcohol-, drugs- en snelheidscontroles uitgevoerd. Er werden amper alcohol- en snelheidsovertredingen vastgesteld. Ook het aantal positieve speekseltesten ligt opvallend laag.

De ‘Verkeersveilige Nacht’ op vrijdag 9 december was het sluitstuk van de ‘Verkeersveilige Week’, een gezamenlijke actie van de gouverneur en het parket Oost-Vlaanderen om de gevaren van alcohol – en druggebruik in het verkeer onder de aandacht te brengen. De hele week werden er daarom extra alcohol- en drugscontroles georganiseerd.

Tijdens de ‘Verkeersveilige Nacht’ werden op meer dan 100 plaatsen in de provincie door 268 politiemensen alcohol-, drugs- en snelheidscontroles georganiseerd. Het aantal alcohol- en snelheidsovertredingen ligt opvallend laag: 1,8 % van de gecontroleerde bestuurders had te veel gedronken, 4,3 % reed te snel. Dat is voor beide overtredingen het laagste cijfers sinds 2010.

Problematiek druggebruik in het verkeer: Oost-Vlaanderen neemt het voortouw

Ook dit jaar was er bijzondere aandacht voor druggebruik in het verkeer. In Oost-Vlaanderen wordt immers sinds de vorige editie van de ‘Verkeersveilige Nacht’ in 2021 op vraag van het parket bij elk ongeval een alcohol- en drugstest afgenomen. Dankzij een nieuw federaal raamcontract voor de aankoop van drugstesten – een aanklampende vraag van de gouverneur en de lokale politiezones – konden daadwerkelijk voldoende drugstesten aangeschaft worden om aan deze vraag tegemoet te komen. Hierdoor verhoogde niet alleen de pakkans, maar kreeg de maatschappij ook een correct beeld van de werkelijke omvang van de problematiek.

In de eerste negen maanden van 2022 werden in Oost-Vlaanderen 5964 speekseltesten afgenomen. Daarmee neemt de provincie 40% van de nationale testen voor zich. Uit de resultaten blijkt dat 14,9 % een positieve speeksel test aflegde. Tijdens de ‘Verkeersveilige Nacht’ ligt dat percentage opvallend lager: 1,7% van de controleerde bestuurders bleek te sturen onder invloed van drugs.

“Deze resultaten zijn bemoedigend. Sensibiliseren en controleren werkt. Ik wil de lokale besturen bedanken om zoveel middelen te willen inzetten voor verkeersveiligheid, net als de politiediensten voor hun inzet tijdens deze actieweek. Ik bedank ook het parket, dat een absolute prioriteit maakt van de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer. Deze week hield de politierechtbank Oost-Vlaanderen themazittingen alcohol en drugs, waarbij 294 effectieve veroordelingen voor alcoholintoxicatie en 117 voor drugs werden uitgesproken. Er werden ook 137 bestuurders rijongeschikt verklaard. Deze resultaten zijn een opsteker, al is verkeersveiligheid een werk dat nooit af is. Drugs in het verkeer en rijongeschiktheid mogen ook in de toekomst niet aan onze aandacht ontsnappen.”

Carina Van Cauter, gouverneur Oost-Vlaanderen

Meer info over de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer

www.veiligverkeer.be