Eerste steen van nieuwe gevangenis Dendermonde

Veiligheid

Op 29 september 2020 werd, in aanwezigheid van gouverneur Carina Van Cauter, de eerste steen gelegd voor de nieuwe gevangenis in Dendermonde. Deze zal de huidige gevangenis in het centrum van de stad vervangen. De nieuwe gevangenis zal plaats bieden aan 444 mannelijke gedetineerden en is gericht op een humane visie op detentie. De bouwwerken zullen tegen eind 2022 voltooid zijn.

Masterplan voor detentie en internering in humane omstandigheden 

De gevangenis wordt gebouwd in uitvoering van het 'Masterplan voor Detentie en internering in humane omstandigheden' uit 2008.  Dit Masterplan houdt onder meer in dat er nieuwe gevangenissen worden gebouwd om de sterk verouderde inrichtingen – zoals die van Dendermonde die uit 1863 dateert– te vervangen en dat bestaande inrichtingen worden gerenoveerd om extra capaciteit te creëren en de overbevolking in de gevangenissen terug te dringen. 

Locatie

De gevangenis wordt gebouwd op een terrein aan het Oud Klooster in Dendermonde, afgebakend door de spoorweglijn in het zuiden, de Dender in het westen, de Oude Dender in het noorden en de oude stadsvesten in het oosten. Er werd een nieuwe toegangsweg aangelegd naar de site, die aansluiting geeft op de Gentsesteenweg ter hoogte van de Ooiebrug en langs de Dender loopt. Op die manier wordt de verkeersoverlast voor het woongebied (de Boonwijk) tot een minimum beperkt. 

Een humane gevangenis

Het concept van de gevangenis is vernieuwend en sluit aan bij een humane en evoluerende visie op detentie. Die visie is gericht op de voorbereiding van de gedetineerde voor een herintegratie in de samenleving. De gevangenis ziet er uit als één geheel, maar tegelijkertijd blijven de aparte functies van elkaar te onderscheiden. Dat draagt bij tot een goed oriëntatiegevoel en stimuleert het gemeenschapsgevoel.