"Een déja vu, maar helemaal anders"

Zoals de traditie dat wil, sprak de gouverneur de provincieraadsleden toe tijdens de eerste provincieraad van het nieuwe jaar. Dat gebeurde tot ieders ontgoocheling opnieuw van achter een scherm, maar wel met een hoopvolle boodschap voor 2022.

De gouverneur blikt in haar toespraak terug op een bewogen 2021. "Spontaan kwam de gedachte aan het nummer ‘Marina’, in de versie gebracht door Rocco Granata en Arno: een déjà vu, maar helemaal anders." In 2021 hoopten we op minder corona en meer samenleving en economie, maar werden we met onze neus op de coronafeiten gedrukt en werd de strijd tegen het water nadrukkelijk zichtbaar. Daaruit kunnen lessen getrokken worden:

"Wie elkaar goed kent, werkt beter samen. Het is belangrijk dat de mensen op het terrein elkaar kennen, dat iedereen weet welke middelen er beschikbaar zijn en hoe we elkaar kunnen bereiken en helpen bij problemen. Maar ook dat problemen die lokaal gekend zijn, doorgegeven worden aan het juiste bestuurlijke niveau. Zo zal het water niet enkel weggepompt worden bij nood, maar kan er ook gezocht worden naar structurele oplossingen."  

Het jaar 2022 belooft veel goede voornemens en zo mogelijk nog grotere uitdagingen.

"In het huidige klimaat van polarisatie en wantrouwen, lijkt het moeilijk om het draagvlak te vinden om een aantal van deze vraagstukken op te lossen. Ik ben er evenwel van overtuigd dat het vertrouwen net kan terugkeren door deze uitdagingen het hoofd te bieden. Door moeilijke, maar correcte antwoorden te geven. Door structurele problemen te beslechten en niet verkrampt vast te houden aan het verleden en de korte termijn. Het vermogen om te veranderen."

De gouverneur is dan ook hoopvol gestemd.

"Ik hoop dat we in 2022 het crisismanagement achter ons kunnen laten en meer vooruit kunnen kijken, zodat 2022 als ‘het jaar van het vertrouwen’ de geschiedenisboeken kan ingaan. Niet van het verloren, maar wel ‘helemaal anders’ van het teruggewonnen vertrouwen."