Ronde van Vlaanderen 'limited edition'

Veiligheid

De gouverneur, de lokale besturen, de politie en organisator Flanders Classics nemen ook dit jaar veiligheidsmaatregelen voor de Ronde van Vlaanderen op 18 oktober 2020, in het bijzonder om deze editie corona-proof te organiseren.

Het wordt een limited edition dit jaar, In de letterlijke én figuurlijke zin van het woord. Een editie met beperkingen, maar ook een unieke editie die we ons nog lang zullen herinneren, omdat we ze allemaal van thuis uit zullen beleven.

Publieksverbod op hellingen en kasseistroken

Vanuit haar coördinerende rol bezorgde gouverneur Van Cauter een modelbesluit aan alle betrokken steden en gemeenten. Hiermee konden de lokale besturen veiligheidszones creëren. Deze zones werden bij vorige edities ingevoerd om aan crowdmanagement te doen, maar worden nu gebruikt om het tegenovergestelde doel te bereiken: het publiek weg te houden van het parcours. In deze zones is er immers een verbod op de organisatie van evenementen en bijkomende commerciële activiteiten, en wordt het publiek beperkt of verboden. Alle gemeenten in de heuvelzone hebben dit besluit overgenomen. Langsheen het parcours werden 22 veiligheidszones in het leven geroepen. Er is op die manier een publieksverbod op alle hellingen en alle kasseistroken, de zones waar m.a.w. traditiegetrouw veel toeschouwers samentroepen.

Beleef de koers thuis!

De gouverneur kondigde preventief ook een mondmaskerplicht af langsheen het volledige parcours, en dit gedurende 1 uur vóór en 1 uur na de verwachte passage. Maar de boodschap is duidelijk: beleef de koers thuis, voor het scherm of via de radio, en doe dat met je gezin of de mensen waarmee je onder hetzelfde dak woont. De gouverneur roept expliciet op om thuis geen privébijeenkomsten te organiseren naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen.

Handhaving: preventie en verbaliseren

De politie zal controleren, streng optreden en verbaliseren,. Daarnaast zet de politie ook in op preventie. De maatregelen worden op voorhand kenbaar gemaakt via o.a. de gemeentelijke websites. Op de dag van de Ronde zullen politie en sfeerbeheerders op cruciale plaatsen ingezet worden om de toegang te verhinderen of te wijzen op de mondmaskerplicht.

Andere veiligheidsmaatregelen

De diensten van de gouverneur zorgen ook voor de volgende veiligheidsmaatregelen, die in het verleden al hun nut hebben bewezen:

  • droneverbod voor particulieren;
  • opmaak van een interprovinciaal bijzonder nood- en interventieplan (BNIP);
  • verschillende commandoposten in steden en gemeenten;
  • activatie centraal infonummer 078 05 10 80 (sinds 7 oktober), waarop mensen terecht kunnen met vragen.
Download politiebesluit m.b.t. Ronde van Vlaanderen 2020