Meer dan 60 ton vuurwapens vernietigd door ArcelorMittal Belgium

Gent -
Wapens Veiligheid

Dankzij een samenwerking tussen de federale en lokale politie, Defensie, de federale dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen en ArcelorMittal Belgium verdwenen meer dan 60 ton vuurwapens definitief uit onze samenleving. Ze werden gerecycleerd tot afgewerkte staalproducten.

Maar liefst 22.457 vuurwapens, goed voor 60 ton, werden nationaal ingezameld en deze week definitief vernietigd. De helft ervan werd verzameld door lokale politiekorpsen uit het hele land. Het zijn voornamelijk wapens die door particulieren vrijwillig werden afgestaan omwille van verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat iemand een wapen erft en het niet wenst te houden. De andere helft zijn voormalige dienstwapens van de politie, die ondertussen werden vervangen.

“Ik wil alle betrokkenen bedanken. De federale en lokale politie, Defensie, mijn federale dienst Wapens en ArcelorMittal Belgium. Allemaal speelden ze een essentiële rol in de veiligheid en het goede verloop van dit vernietigingsproces. Het resultaat is niet min: 22.457 vuurwapens verdwijnen definitief uit onze samenleving. Het is uiteraard positief voor de veiligheid van onze burgers dat wapens die niet meer gebruikt worden door hun vergunninghouders ook daadwerkelijk vernietigd worden.”

Carina Van Cauter, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en bevoegd voor het verlenen van wapenvergunningen en wapenerkenningen in de provincie

Operatie van drie werkdagen met twintig agenten

Het gaat om de derde grootschalige samenwerkingsoperatie met ArcelorMittal Belgium in het kader van de vernietiging van vuurwapens.

 “Een dergelijke verzameling en transport verloopt nooit zonder risico, maar de operatie is opnieuw incidentloos verlopen. Bij deze driedaagse operatie werden door twintig politieagenten zeven beveiligde transporten uitgevoerd die beveiligd werden van bij de startplaats tot aan de ovens van ArcelorMittal Belgium. De samenwerking tussen de verschillende partners verliep andermaal vlekkeloos.”

Alexander De Baets, federale politie CSD Oost-Vlaanderen

Gerecycleerd tot afgewerkte staalproducten

De gouverneur van Oost-Vlaanderen besliste om ArcelorMittal Belgium aan te stellen voor de vernietiging. Een keuze die voor de hand lag. Het bedrijf zet immers in op duurzaamheid, heeft ervaring, werkt snel en doet dit bovendien gratis.

“Staal is een uniek en duurzaam basismateriaal doordat het eindeloos recycleerbaar is, zonder kwaliteitsverlies. Ongeveer 20 procent van ons eindproduct bestaat uit gerecycleerd schroot. Jaarlijks smelten we meer dan 1 miljoen ton staalschroot in. Elke ton staal die vandaag wordt geproduceerd, komt vroeg of laat opnieuw in de vorm van schroot in onze staalfabriek terug. En in de toekomst willen we ook nog heel wat andere afvalstromen in ons proces recirculeren en revaloriseren, denk maar aan afvalhout of plastics. Het illustreert mooi hoe staal de hoeksteen van een circulaire economie vormt.”

Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium

Meer info

Sarah De Moor
woordvoerder gouverneur Carina Van Cauter
0474 798 359
persdienst.gouverneur@oost-vlaanderen.be

Alexander De Baets
CSD Oost-Vlaanderen, federale politie
0470 20 97 08
alexander.debaets@police.belgium.eu

Jan Cornelis
ArcelorMittal Belgium
09 347 35 72 / 0499 599 394
jan.cornelis@arcelormittal.com