Verkeersveilige week Oost-Vlaanderen

Veiligheid Politie

Naar aanleiding van de jaarlijkse BOB-campagne organiseren het parket Oost-Vlaanderen en de gouverneur van Oost-Vlaanderen i.s.m. de lokale politiezones en de federale wegpolitie een actieweek over de gevaren van alcohol – en druggebruik in het verkeer. Van zaterdag 3 t.e.m. zaterdag 10 december 2022 zullen er extra controles georganiseerd worden, met als sluitstuk de 26e editie van de ‘Verkeersveilige Nacht Oost-Vlaanderen’ op vrijdag 9 december 2022. Op meer dan 100 plaatsen in de provincie worden dan tussen 19u00 en 07u00 de volgende ochtend alcohol- en drugscontroles uitgevoerd.

In Oost-Vlaanderen wordt sinds de vorige editie van de ‘Verkeersveilige Nacht’ in 2021 op vraag van het parket bij elk ongeval een alcohol- en drugstest afgenomen. Dankzij een nieuw federaal raamcontract voor de aankoop van drugstesten – een jarenlange vraag van de gouverneur en de lokale politiezones – konden daadwerkelijk voldoende drugstesten aangeschaft worden om aan deze vraag tegemoet te komen. Hierdoor verhoogde niet alleen de pakkans, maar kreeg de maatschappij ook een correct beeld van de werkelijke omvang van de problematiek.

Stijging van alcohol – en drugmisbruik in het verkeer

Zo gebeurden er in Oost-Vlaanderen in de eerste 9 maanden van dit jaar 538 ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol (1). Dat is het hoogste cijfer sinds 2018. Ook het aantal verkeersongevallen waarbij bestuurders onder invloed rijden van drugs stijgt jaarlijks.

Ook uit de cijfers van het Parket Oost-Vlaanderen met betrekking tot de instroom van alle aan drugs in het verkeer gerelateerde dossiers blijkt dat drugmisbruik in het verkeer een toenemend probleem is.

Noot: de cijfers van 2022 zijn uiteraard onvolledig.

Uit de 10de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête blijkt tevens dat de coronapandemie een negatief effect heeft gehad op het druggebruik achter het stuur. Op twee jaar tijd is het percentage bestuurders tussen 18 en 34 jaar dat toegeeft maandelijks te rijden na druggebruik gestegen van 11 naar 19% (2). De gevaren zijn nochtans groot. Na cannabisgebruik bijvoorbeeld loop je tot 3 keer meer risico om betrokken te raken bij een zwaar of dodelijk ongeval dan wanneer je nuchter bent. Wordt druggebruik gecombineerd met alcohol, dan loop je zelfs tot 100 keer meer risico (3).

Drugs- en alcoholgebruik in het verkeer blijven dus zorgwekkend. Sensibiliseren en controleren zijn noodzakelijk om de maatschappelijk bewustwording te verhogen.

Bezoek aan een controlepost

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, brengt tijdens de Verkeersveilige Nacht op vrijdag 9 december 2022 een bezoek aan twee controleposten om haar appreciatie uit te drukken voor de inzet van de politiediensten.

 • 20u00: Politiezone Dendermonde + Politiezone Buggenhout/Lebbeke, gezamenlijke actie op grondgebied Dendermonde/Buggenhout (grens)
 • 22u00: Politiezone Schelde&Leie, actie op grondgebied De Pinte

Wilt u aanwezig zijn tijdens één van deze bezoeken, dan vragen we om vooraf aan te melden (persdienst.gouverneur@oost-vlaanderen.be of 0474 798 359). U ontvangt vervolgens de exacte locatie.

Consequent beleid van parket Oost-Vlaanderen 

Het parket Oost-Vlaanderen streeft naar een verkeersveilige samenleving. Om die reden past het parket een consequent beleid toe bij vaststellingen van inbreuken in dit verband.

 • Min 0,35 mg/l uitgeademde lucht (of 0,8 promille) in combinatie met verkeersonveilig gedrag: Onmiddellijk intrekking Rijbewijs (OIRB)
 • Min 0.65 mg/l uitgeademde lucht of 1,5 promille: OIRB
 • Staat van dronkenschap: OIRB
 • Positieve speekseltest: OIRB

Het parket gaat vervolgens over tot dagvaarding van de overtreder voor de politierechtbank. Indien het parket meent dat er sprake is van een problematiek, bijv. een alcohol- of drugsverslaving, in hoofde van de bestuurder, zal een deskundige worden aangesteld om te beoordelen of betrokkene lichamelijk of geestelijk geschikt is om te rijden. Indien de deskundige oordeelt dat er sprake is van rijongeschiktheid zal het parket de overtreder verzoeken vrijwillig zijn rijbewijs in te leveren en vervolgens voor de politierechtbank vorderen dat de bestuurder rijongeschikt wordt verklaard (artikel 42 wet betreffende de politie over het wegverkeer). Dit houdt in dat de bestuurder geen voertuig meer mag besturen zolang hij geen bewijs van rijgeschiktheid heeft voorgelegd aan de politierechter. Een herziening kan ten vroegste zes maanden vanaf de dag van de uitspraak van het vonnis.

Carina Van Cauter, gouverneur Oost-Vlaanderen:

“Met deze gezamenlijke verkeersveilige week willen we de maatschappelijke bewustwording over de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer verhogen door te sensibiliseren, te controleren en te wijzen op de gevolgen. Misbruik van alcohol en drugs in het verkeer kan immers heel wat menselijk leed veroorzaken, maar kan ook leiden tot ernstige aandoeningen en bijgevolg de rijongeschiktheid van de bestuurder. Tijdens de Verkeersveilige Nacht hopen we dus dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en veilig zal sturen. Want hoe mooi zou het zijn om na een week van voorafgaande controles een verkeersveilige nacht zonder overtredingen te kunnen optekenen.”

Bart Van den Branden, afdelingsprocureur parket Oost-Vlaanderen:

“Het parket Oost-Vlaanderen streeft samen met politie op het terrein voor een verkeersveilige samenleving. Om die reden past het parket een consequent beleid toe. Wie wordt betrapt op het rijden onder invloed van drugs en/of alcohol wordt vervolgd. Niettegenstaande het consequent beleid merken wij dat het aantal bestuurders die onder invloed rijden, nog steeds stijgt. Met deze actieweek willen wij blijven sensibiliseren en inzetten op veilig verkeer op onze wegen.”

Themazittingen politierechtbank Oost-Vlaanderen

Tijdens deze verkeersveilige week organiseert parket Oost-Vlaanderen themazittingen voor de Oost-Vlaamse politierechtbanken. Tijdens deze zittingen worden uitsluitend zaken behandeld met inbreuken inzake rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, eventueel in combinatie met de toepassing van artikel 42 (zie hoger) en/of andere overtredingen.

 • Politierechtbank Gent: alle dagen, op vrijdag 09/12/2022 zijn er 2 zittingen
 • Politierechtbank Dendermonde: dinsdag 06/12/202, woensdag 07/12/2022 en vrijdag 09/12/2022
 • Politierechtbank Oudenaarde: vrijdag 09/12/2022
 • Politierechtbank Sint-Niklaas: maandag 05/12/2022
 • Politierechtbank Aalst: maandag 05/12/2022, donderdag 08/12/2022
Resultaten

De coördinatie- en steundirectie Oost-Vlaanderen van de federale politie verzamelt dankzij de input van de deelnemende eenheden alle cijfers van de controles en overtredingen van 3 december t.e.m. de Verkeersveilige Nacht. Deze cijfers zullen door de gouverneur op zaterdagmiddag 10 december 2022 aan de pers ter beschikking gesteld worden. De resultaten van de themazittingen zullen door de politierechtbank op het einde van de actieweek meegedeeld worden.

Meer info

Gouverneur Oost-Vlaanderen:
Sarah De Moor, woordvoerder, 0474 798 359, persdienst.gouverneur@oost-vlaanderen.be 

Parket Oost-Vlaanderen:
Communicatiecel, 0470 20 95 49, persparketovl@just.fgov.be

(1) VIAS Institute (2022). Veiligheidsbarometer.
(2) VIAS Institute (2021). Nationale VerkeersONveiligheidsenquête.
(3) Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Drugs, VAD (2019). Dossier middelgebruik en verkeer