Parkbos pioniert tegen droogte

Strategische projecten

Op de foto (v.l.n.r.): Danny Heirbrant (landbouwer), Tine Heyse (schepen Stad Gent), Leentje Grillaert en Riet Gillis (gedeputeerden provinciebestuur Oost-Vlaanderen) en gouverneur Carina Van Cauter.

In het Parkbos ging een uitzonderlijk pilootproject van start. In het netwerk van grachten worden stuwdammen aangelegd. Die moeten de natuur wapenen tegen de droogte, maar komen ook de oogst van de landbouwers ten goede.

In het netwerk van perceelgrachtjes werden alvast twee stuwdammetjes aangelegd, eentje in de Krekelstraat, eentje in het bosgebied van het Agentschap voor Natuur en Bos in De Pinte. Binnenkort komen er nog tien bij. De stuwdammetjes beschermen landbouw en natuur in het Parkbos. Ze houden het regenwater langer vast, zodat de grond niet zo snel uitdroogt. Een kleine ingreep die een groot verschil kan maken. Het gaat om tijdelijke stuwdammetjes met zandzakken en pvc-buizen, om te kunnen testen waar ze nuttig zijn en waar niet.

Een netwerk van peilbuizen zorgt voor een voortdurende evaluatie. Niet alleen het waterpeil en het grondwaterniveau worden in het oog gehouden, maar ook de impact van de stuwtjes op de oogst van de landbouwers. Het zijn de KU Leuven, de Bodemkundige Dienst van België, Boerennatuur en het Provinciaal Centrum voor Milieu-onderzoek (PCM) die daarvoor instaan.

"Tot 2022 lag onze focus in het Parkbos vooral op grondverwerving, inrichting van natuur- en bosgebieden en de uitbouw van het recreatieve netwerk. Met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst leggen we het accent op klimaatadaptieve maatregelen die de gevolgen van droogte in dit natuur- en landbouwgebied kunnen tegengaan. Het plaatsen van deze eerste twee stuwdammetjes is daarom ook een belangrijk symbolisch moment. Bovendien is het een uniek project, dat hopelijk navolging zal krijgen in de hele provincie en daarbuiten. Ik bedank alle partners voor hun engagement."

Carina Van Cauter, gouverneur provincie Oost-Vlaanderen en voorzitter van het samenwerkingsverband Parkbos

Groenpool Parkbos

Het Parkbos is 1200 hectare groot en gelegen op de grens van Gent, De Pinte, en Sint-Martens-Latem. Behalve bos tref je er ook moerasgebieden, speelnatuur, knotbomen, weidse graslanden en kastelen met imposante toegangsdreven aan. Het samenwerkingsverband 'Realisatie groenpool Parkbos' werd opgericht in maart 2008 onder voorzitterschap van de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Deze partners zijn betrokken: Agentschap voor Natuur en Bos, provincie Oost- Vlaanderen, stad Gent, gemeentes De Pinte en Sint-Martens-Latem, Toerisme Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij, Onroerend Erfgoed en Natuurinvest.

Ontdek het Parkbos