Volgende stap in zoektocht duurzame toekomst E17-viaduct Gentbrugge

Strategische projecten

Sinds 2020 loopt de zoektocht naar een duurzame toekomst voor het E17-viaduct in Gentbrugge. Onder het decreet Complexe Projecten en onder de naam ‘Via Gentbrugge’ gingen De Werkvennootschap en het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid samen met alle belanghebbenden aan de slag in de Verkenningsfase. Die duurde een jaar en is nu afgerond. De Vlaamse Regering nam nu de startbeslissing die de volgende fase, de Onderzoeksfase, inluidt. De gouverneur van Oost-Vlaanderen krijgt de opdracht om dit proces te begeleiden.

De Vlaamse Overheid besliste in 2018 om op zoek te gaan naar een leefbare toekomst voor de omgeving van het E17-viaduct in Gentbrugge. In diezelfde resolutie werd ook een grondige renovatie van het viaduct aangekondigd, een renovatie die momenteel door het Agentschap Wegen en Verkeer wordt uitgevoerd. De Werkvennootschap zoekt ondertussen samen met alle belanghebbenden naar die duurzame en leefbare toekomst.

Draagvlak en participatie

De toekomst van het E17-viaduct in Gentbrugge wordt onder de loep genomen als ‘Complex Project’. Dat is een procedure van de Vlaamse Overheid om complexe infrastructuurprojecten geïntegreerd uit te voeren, met veel aandacht voor overleg, samenwerking en draagvlak. Na de Verkenningsfase, waarin de procesaanpak en de projectdoelstellingen werden geformuleerd, volgt nu dus de Onderzoeksfase. Op een bijzonder participatieve manier van werken wordt samengewerkt richting een voorkeursalternatief. Daarna volgt de Uitwerkings- en tenslotte de Uitvoeringsfase.

"Ik kreeg van de Vlaamse Regering de opdracht om dit proces te begeleiden en zal daarbij alle administraties, bewonersgroepen, belangenorganisaties, de stad Gent en de gemeenten Melle, Merelbeke en Destelbergen betrekken. Rond het viaduct van Gentbrugge komen verschillende uitdagingen samen. Het is een belangrijke verkeersader voor Vlaanderen en Europa, maar het vormt ook een barrière tussen verschillende stadsdelen en groenpolen. Als gouverneur wil ik iedereen bijeenbrengen om barrières te overstijgen en naar een gedeelde horizon toe te werken voor de toekomst van het viaduct en haar omgeving."

Via Gentbrugge: eindrapport in vier delen

De Verkenningsfase mondde uit in een eindrapport dat bestaat uit vier boeken. Een boek als inleiding, en een tweede boek voor de potentiescan, waarin alle potenties voor de regio rond het E17-viaduct zijn geïnventariseerd. Het derde boek bundelt de Verkenningsscenario’s en in het vierde boek staan alle conclusies van de Verkenningsfase. Alle boeken staan op www.viadewebsite.be

Vier geformuleerde projectdoelstellingen

Ook uit de Verkenningsfase komen vier gelijkwaardige projectdoelstellingen. Daarmee wordt in de volgende fase verder gewerkt. De vier doelstellingen kennen geen volgorde, en zijn dus even belangrijk. Het gaat om:

  • De continuïteit van de doorstroming op Europees en Vlaams verzekeren
  • Zorgen voor een duurzaam en geconnecteerd stadsregionaal mobiliteitssysteem
  • Zorgen voor een leefbare omgeving, zowel voor wonen, werken als recreëren
  • Groene en blauwe landschappen verbinden en versterken

Daarnaast worden ook vier procesdoelstellingen geformuleerd, die vooral het belang van een participatief proces benadrukken.

Verkenningsscenario’s: nog geen alternatieven

In deze doorgedreven Verkenningsfase werden een aantal Verkenningsscenario’s uitgewerkt. Dat zijn geen ontwerpen, of uitgebalanceerde oplossingen, maar wel infrastructurele oplossingsmogelijkheden of hypotheses om de verschillende verkeerskundige stromen en functies in het gebied te sturen. Het doel van de verkenningsscenario’s is maximaal inzichten te verzamelen voor alle thema’s: Mobiliteit, Leefbaarheid, Landschap, Financiële haalbaarheid, Belanghebbenden.

Nieuw studieteam voor Onderzoeksfase

De Werkvennootschap stelde een studieteam aan om haar te ondersteunen bij de Verkenningsfase. Die opdracht is afgelopen, en nu wordt gezocht naar een nieuw studieteam voor de Onderzoeksfase. Dat studieteam zal niet alleen uit mobiliteitsexperts en ingenieurs bestaan, maar ook uit landschapsarchitecten, leefbaarheidsexperts, communicatie- en stakeholdermanagers.