Vrachtwagenscanners op snelwegparkings in strijd tegen transmigratie

Veiligheid

Door de inzet van Mac Address Scanners wordt een nieuwe dimensie toegevoegd aan het veilig en beveiligd parkeren van vrachtwagens op autosnelwegparkings. Op de snelwegparking in Wetteren zal deze extra technologische barrière de geïntegreerde inspanningen in Oost-Vlaanderen in de de strijd tegen illegale migratie verder versterken.

Oost- en West-Vlaanderen delen grote Europese snelwegassen en zijn logistieke knooppunten binnen Europa. Door de verbinding met het Verenigd Koninkrijk trekt dit ook criminele organisaties aan die misbruik maken van mensen die hun land ontvluchten en hen in risicovolle omstandigheden naar het Verenigd Koninkrijk proberen te smokkelen. Dankzij een geïntegreerde samenwerking proberen politie en justitie deze organisaties te ontmantelen en de snelwegparkings te vrijwaren, maar het blijft een lastige strijd.  Bovendien lijden ook de veiligheid en het comfort van de vrachtwagenchauffeurs hieronder, alsook deze van de werknemers op de parkings.

Geïntegreerde samenwerking in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen wordt drie keer per maand een structurele controleactie georganiseerd op en in de omgeving van de snelwegparkings langs de E17 en de E40 in het kader van mensenhandel en mensensmokkel. Het gaat om een samenwerking tussen de Coördinatie- en Steundirectie Oost-Vlaanderen (CSD OVL), de federale wegpolitie Oost-Vlaanderen (WPR OVL), de lokale politiezone, het interventiekorps Oost-Vlaanderen, de federale gerechtelijke politie (FGP), enkele gespecialiseerde teams van de federale politie, de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en Parket Oost-Vlaanderen, waarbij ook speurhonden, warmtecamera's en drones worden ingezet. In 2023 werden zo 185 vaststellingen gedaan, waarvan 41 op de autosnelparking van Wetteren.

Op vraag van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden worden tijdens deze acties ook zoveel als mogelijk informatie en bewijzen verzameld tegen de mensensmokkelaars. Zo wordt de bestuurlijke afhandeling nadrukkelijk gekoppeld aan de gerechtelijke opsporing en vervolging, waarmee niet de transmigranten, maar wel de smokkelaars geviseerd worden. Belangrijke elementen daarbij zijn o.a. het relaas van de chauffeur, en het uitlezen van een gsm-toestel en/of de tagograafschijf. In 2023 werden 16 nieuwe dossiers voor mensensmokkel opgestart, waarvan 14 nog lopende zijn. In 4 dossiers werden 24 personen veroordeeld voor mensensmokkel tot 111 jaar gevangenisstraf en 456.000 EUR boete in totaal.

Extra technologische barrière

Door het inzetten van Mac Address Scanners wordt een nieuwe dimensie toegevoegd aan het veilig en beveiligd parkeren van vrachtwagens op snelwegparkings. Deze laten toe om on-the-spot en in realtime de lading te checken. Door het opvangen van digitale signalen wordt de vrachtwagenchauffeur online via een app op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van migranten in de lading, waardoor onmiddellijk kan ingegrepen worden. Het doel is ook dat een lading vrij van intrusie de trucker een Green Lane Stamp oplevert, die een vlotte doorgang en inscheping in de havens van Frankrijk en België en bij aankomst in de havens van het Verenigd Koninkrijk zou kunnen opleveren. Een snellere verwerking betekent voor chauffeurs meer tijd om te rusten en te ontspannen, en minder verloren tijd voor elke logistieke partner in de keten.

In Jabbeke werd de allereerste snelwegparking uitgerust met dit systeem. De gouverneur van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen woonden de officiële inhuldiging bij. Op termijn volgt ook de autosnelwegparking van Wetteren in Oost-Vlaanderen. De inzet van deze technologische hulpmiddelen om een veilige doorgang te creëren voor vrachtwagens en zo de strijd tegen illegale migratie verder op te voeren, zal een belangrijk onderdeel uitmaken van de geïntegreerde aanpak van transmigratie in Oost-Vlaanderen.

"In nauwe samenwerking voeren politie en justitie de strijd tegen transmigratie. Dankzij de geïntegreerde samenwerking met concessiehouders en het Agentschap Wegen en Verkeer kunnen we deze inspanningen binnenkort ook op de snelwegparking van Wetteren versterken met een extra technologische barrière."

Gouverneur Carina Van Cauter