Zomer onttrekkingsverbod uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

De voorbije jaren werd Vlaanderen meermaals geconfronteerd met periodes van droogte en waterschaarste. Veel onbevaarbare waterlopen werden hierbij geconfronteerd met zeer lage debieten en peilen, tot zelfs droogval toe. In juli 2021 werd een uitvoeringsbesluit op de wet onbevaarbare waterlopen goedgekeurd waarbij specifiek aandacht aan deze problematiek besteed werd.

Op 1 januari 2022 worden in uitvoering van dit besluit een aantal maatregelen actief om het risico op droogteschade maximaal te voorkomen. Zo zal wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht dit moeten melden aan de waterloopbeheerder. Om dit vlot te laten verlopen, is er een e-loket wateronttrekkingen. Dit e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, beheerd door de gemeentes, de polders en wateringen, de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Daarnaast komt er in Oost-Vlaanderen tussen 1 april en 31 oktober een captatieverbod uit ecologisch zeer kwetsbare waterlopen. Dit zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde én een klein debiet. Indien hieruit onttrekkingen plaatsvinden dan heeft dit logischerwijs meteen een grote impact. Een dergelijk captatieverbod is noodzakelijk om de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren. Voor onder meer zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad is dit cruciaal. Het politiebesluit tot het opleggen van een captatieverbod kan u hier vinden.

Meer specifiek zal er voor Oost-Vlaanderen een onttrekkingsverbod gelden van 1 april tot en met 31 oktober uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de stroomgebieden zoals onderstaand opgenomen. Bij elk stroomgebied kan u ook een link vinden naar een kaart van het onttrekkingsgebied:

 • OVL-319: Schelde van monding Grote/Zwarte Spierebeek (excl) tot monding Molenbeek (incl) (kaart)
 • OVL-291: Molenbeek/Beiaardbeek (kaart)
 • OVL-289: Rone (kaart)
 • OVL-271: Rone (kaart)
 • OVL-292: Molenbeek/Markebeek (kaart)
 • OVL-293: Schelde van monding Molenbeek tot monding Zwalmbeek (kaart)
 • OVL-653: Zwalmbeek tot monding Molenbeek (excl) (kaart)
 • OVL-290: Zwalmbeek tot monding Molenbeek (excl) (kaart)
 • OVL-321: Zwalmbeek van monding Molenbeek (incl) tot monding in Schelde (kaart)
 • OVL-302: Zwalmbeek van monding Molenbeek (incl) tot monding in Schelde (kaart)
 • OVL-299: Molenbeek/Kottembeek (kaart)
 • OVL-295: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (kaart)
 • OVL-283: Molenbeek/Pachtbosbeek (kaart)
 • OVL-655: Mark van monding Scheibeek (excl) tot monding in Dender (kaart)
 • OVL-654: Mark van monding Scheibeek (excl) tot monding in Dender (kaart)
 • OVL-285: Molenbeek/Wolfputbeek (kaart)

Uitzonderingen

Op de bovenstaande onttrekkingsverboden zijn volgende uitzonderingen van toepassing:

1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides (weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie).

2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.