Aanpak overlast recreatiedomeinen: bezoek aan Blaarmeersen

Veiligheid

Op de foto (o.a.), v.l.n.r.: Fevzi Koyuncu (JES vzw), Catherine Meyvaert (Farys), gouverneur Carina Van Cauter, Sofie Bracke (schepen Stad Gent), Benjamin Dalle (Vlaams minister van Jeugd), Annelies Verlinden (federaal minister van Binnenlandse Zaken) en Filip Rasschaert (korpschef politiezone Gent).

Op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken coördineert de gouverneur al sinds 2021 de aanpak van overlast op recreatiedomeinen in de provincie Oost-Vlaanderen. Samen met de minister ging ze kijken en luisteren hoe dat gemeenschappelijk plan van aanpak op de Blaarmeersen in Gent in de praktijk wordt omgezet.

Gaat de temperatuur letterlijk in het rood, dan stijgt de temperatuur jammer genoeg ook figuurlijk op de recreatiedomeinen. Een plek die bij uitstek dient om jongeren en families een fijne ontspannende dag en afkoeling te bezorgen, maar bij warm weer vaak verstoord wordt door overlastplegers en amokmakers. Omwille van de verschillende betrokken actoren en de bovenlokale insteek heeft de minister van Binnenlandse Zaken de gouverneurs gevraagd om een coördinerende rol op te nemen en met alle uitbaters van de betrokken recreatiegebieden, de steden en gemeenten, de veiligheidscoördinatoren, de lokale en de federale politie en het parket samen te zitten om een gemeenschappelijk plan van aanpak uit te werken.

In Oost-Vlaanderen stelt de gouverneur een toolbox ter beschikking om deze problematiek geïntegreerd en integraal aan te pakken. Er worden ook coördinatievergaderingen georganiseerd. Globaal kan gesteld worden dat een goede voorbereiding en een complete beeldvorming en risicoanalyse van een domein, samen met duidelijke afspraken tussen de verschillende actoren en afbakening van de verschillende verantwoordelijkheden, essentieel zijn in de aanpak van deze problematiek.

Meer info vind je op de partnerpagina

Bezoek aan Blaarmeersen

Samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, minister van Jeugd Benjamin Dalle en Fevzi Koyuncu van de Brusselse jongerenorganisatie JES vzw bracht de gouverneur een bezoek aan Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen in Gent, in aanwezigheid van schepen Sofie Bracke, Catherine Meyvaert van uitbater Farys en korpschef Filip Rasschaert. 

"Aangename en ontspannende publiek toegankelijke buitenrecreatie voor iedereen is een gezamenlijke inspanning van heel wat partners. Ik bedank het stadsbestuur, de uitbater Farys en al haar medewerkers - met in het bijzonder de redders en sfeerbeheerders, en de politiediensten voor hun inspanningen. Daarnaast ben ik bijzonder tevreden dat we na intens overleg ook voor de Blaarmeersen oplossingen gevonden hebben om een toegangsverbod als stok achter de deur mogelijk te maken. Fijn dat de minister deze oplossing heeft bekrachtigd."

Gouverneur Carina Van Cauter