Te Deum in aanwezigheid van Prinses Astrid en Prins Lorenz

Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag organiseerde de gouverneur het Te Deum in de Sint-Baafskathedraal van Gent, gevolgd door een receptie in het Provinciehuis, op uitnodiging van de Deputatie. De aanwezigheid van HH.KK.HH. Prinses Astrid en Prins Lorenz maakte deze dag extra feestelijk.

In haar toespraak bedankte de gouverneur het Prinsenpaar voor hun aanwezigheid. Ook voor de uniformberoepen, de beroeps- en vrijwilligerskorpsen, de medewerkers van de noodcentrales, de noodplanners, de burgemeesters en hun colleges, en de vele medewerkers binnen de gemeente- of stadsdiensten was er een bijzonder woord van dank. Net als voor de burgers, die in het kader van een crisis, steeds klaarstaan om te helpen.

"Want het zijn de burgers, met of zonder uniform, die bepalen hoe ver onze dromen en ambities als provincie, maar ook als land kunnen rijken. Ik wil daarom alle burgers oprecht bedanken, en vooral oproepen om ambitieus te blijven, maar ook om vertrouwen te hebben."

Gouverneur Carina Van Cauter

De gouverneur besloot haar toespraak met een optimistische blik naar de toekomst.

"De sleutel tot succes zit finaal bij jullie allemaal. ‘Durf denken’ is al jarenlang het credo van onze universiteit. We prikkelen onze provincie om beter te doen. Als we het ook samen doen, dan twijfel ik er niet aan: alles komt goed!"

Gouverneur Carina Van Cauter